SHGM Call Center: 444 60 01

Turkish Model – The Build Operate Transfer Model For Aerodrome Terminal Buildings

Havaalanı terminal binalarının yap işlet devret modeliyle inşa edilip işletilmesi Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Son zamanlarda “Türk Modeli” olarak adlandırılmaya başlayan ve ülkemiz için gurur kaynağı teşkil eden bu uygulama, “Turkish Model – The Build Operate Transfer Model For Aerodrome Terminal Buildings” adı altında bir eserde irdelenerek İngilizce olarak kitap haline getirilmiştir. Kitapta, Yap İşlet Devret Modeli ile ihale edilerek yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan Antalya Havalimanı II. Dış Hatlar Terminali ve Mütemmimleri projesinin teknik, ekonomik ve sosyal fizibilitesi ile yapım aşaması yapım yönetimi açısından analiz edilmiştir. Antalya Havaalanı 2.dış hatlar örneklemesinde olduğu gibi çok hızlı yapım sürecinin gerektiği koşullardan dolayı seçilen yöntemler bütünleştirici yönetim anlayışıyla tüm aşamalar birbiriyle ilişkili olarak incelenmiştir. Fizibilite, planlama, uygulama ve denetim aşamaları ele alınarak, yapım yönetimi sistematiği yönünden incelemesi yapılmak suretiyle, YİD modeli ile yapımın durum analizi yapılarak ileriye dönük çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Kitapta ayrıca, ülkemizde yap işlet devret modeli ile hayata geçirilen tüm havaalanı terminallerine ilişkin görsel ve teknik bilgiler de yer almaktadır.