SHGM Call Center: 444 60 01

From 2002 To 2008 TURKISH CIVIL AVIATION

Türk sivil havacılığının uluslararası platformda tanıtılması amacıyla İngilizce olarak hazırlanan "From 2002 To 2008 TURKISH CIVIL AVIATION" adlı eser, Türk sivil havacılığının nereden nereye geldiğini, SHGM'nin yeniden yapılanması, denetim ve düzenleme faaliyetleri ile uluslararası alanda elde edilen başarılar, hayata geçirilen projeler ve SHGM'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Bölgesel İşbirliği Toplantıları gibi çok sayıda konuyu ele alıyor.

Daha önce Türkçe olarak yayımlanan ve Türk sivil havacılık sektörünün son 5-6 yıl içindeki gelişimini ortaya koyan "2002'den 2008'e Sivil Havacılık" adlı kitaptan farklı olarak, Türk sivil havacılığının uluslararası ilişkiler boyutuna daha geniş yer veren bu kitap, bölgesel işbirlikleri, yapılan ikili çoklu anlaşmalar, Türkiye'nin uluslararası havacılık örgütlerinin karar alma mekanizmalarındaki yeri, bölgesel proje ve hedefler başlıklarında ayrıntılı bilgiler veriyor.