SHGM Call Center: 444 60 01

DEVLET HAVA ARAÇLARINDA ÇALIŞMIŞ KİŞİLERİN İLK DEFA SHY/JAR-66 LİSANSI ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

 • Talebi belirtir başvuru dilekçesi,
 • 1 adet Form19M,
 • Sınav merkezinden alınmış sonuç evrakları (aslı)
 • Nüfus cüzdanı örneği (noter onaylı yada muhtardan alınmış örnek)
 • 2 adet fotoğraf,
 • Aktif bakım deneyimini gösteren belge. (Devlet hava araçlarının bakımında fiilen görev yapıldığının ilgili kurumdan onaylı detaylı çalışma içeriği alınarak belgelenmesi gereklidir. Devlet hava araçlarının bakımında çalışmış olan kişilerden ek olarak devlet hava araçlarında SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda A kategori için 6 ay, B kategoriler için 12 ay sivil hava aracında çalışıldığına dair ilgili kurumdan alınmış onaylı belge ve çalışılan her tip için onaylı bakım kaydı örneği, devlet hava araçlarında SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda çalışılmamış ise bir SHY-145 kuruluşunda belirtilen sürelerde deneyim yapılması şartı aranır. SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından kabul edilebilir kalite müdürü onaylı logbook kaydı veya SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından kabul edilebilir ilgili teknik deneyimlerin bulunduğu teknik kayıt sisteminden alınan teknik müdür ve kalite müdürü onaylı bakım deneyimi kaydı ek olarak istenir.)
 • SHGM döner sermaye hesabına işlem açıklaması belirtilerek 300 tl yatırıldığını gösteren dekont.
 • Personel lisansını kendisi almayacaksa noter onaylı vekaletname

 

-Kredilendirme talebi varsa;

 • İlgili modülün alındığını gösteren ilgili eğitim kurumundan onaylı detaylı konu içeriği. (Tek başına transkript yeterli değildir. Müfredatın kredilendirme talep edilen modülle ilgili görülmüş olan tüm konuları ve varsa ilgili tüm pratik uygulamaları göstermesi zorunludur. Aksi halde kredilendirme yapılmaz.) (Modül 9 için 19 Şubat 2008’den önce alınmış initial Human Faktör eğitimi varsa bu eğitimin ve daha sonraki yıllarda alınan tazeleme eğitimi sertifikaları ile kredilendirme başvuru yapılabilir.)
 • Okul diploması (noter onaylı)
 • Okuldan alınmış transcript (noter onaylı yada aslı)
 • 2 adet Form 19K