Yeşil Havaalanı Projesi Sektörel Kriterler Dokümanında Revizyon yapılmıştır...

19 Nisan 2019
SHGM tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması için devam eden Yeşil Havaalanı Projesine ait Sektörel Kriterler Dokümanında revizyon yapılmıştır.


Kamuoyuna duyurulur.

Döküman için tıklayınız...