Bahreyn Umumi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vize Rejiminde Değişiklik Hakkında

9 Ocak 2020
Dışişleri Bakanlığı'nca  Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 18 Aralık 2019 tarihli bir Notada, ülkemiz ile Bahreyn Krallığı arasında Mayıs 2005’te imzalanan “Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Resmi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Olarak Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Mutabakat Muhtırası”nın üçüncü bölümünde, 10/b maddesinde yer alan, taraflarca ulusal güvenlik, kamusal düzen veya sağlık gerekçeleriyle, geçici olarak askıya alabileceği veya sürekli olarak sonlandırabileceğine şerhine istinaden söz konusu anlaşmanın tek taraflı olarak tamamen askıya alındığı bildirildiği ifade edilerek yapılan incelemeler çerçevesinde Bahreyn’e yönelik vize rejimimizde aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılacağının belirtildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla;
-    Bahreyn umuma mahsus pasaportlarına uygulanan 90 günlük müteaddit girişli vize, 30 günlük tek girişli vizeye düşürüleceği,
-   2017 yılında imzalanan “Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri İçin Vize Harçlarının Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı geçici olarak askıya alarak Bahreyn umuma mahsus pasaportlarına harç uygulanmasına başlanacağı,
-   Bahreyn vatandaşlarının 30 günün üzerindeki vize talepleri için umuma mahsus pasaport hamilleri etiket vizeye yönlendireceği, Bahreyn makamlarının uyguladığı harçlar da dikkate alınarak, 60 günlük vize için 135 dolar; 90 günlük vize için 270 dolarlık harç tahsil edileceği.
-    25 Aralık 2019 tarihinden önce alınmış vizelerin geçerli sayılacağı, söz konusu tarihten sonra alınacak vizelerde yeni uygulamanın geçerli olacağı belirtilmiştir.
              
Bu itibarla “Türkiye’nin Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejim Tablosu”nun Bahreyn bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

TÜRKİYE’NİN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİM TABLOSU (BAHREYN)

RESMİ PASAPORTLAR

(DİPLOMATİK­ HUSUSİ­ HİZMET)

UMUMA MAHSUS

PASAPORT

GÖREVE

ATANAN 

GİRİŞ

TRANSİT

KURYE

Ö.M.V.

GİRİŞ

TRANSİT

Ö.M.V.

 

M

M 43

M

M

T 21, 46, 65, 83 

TKamuoyuna saygıyla duyurulur.