Cezayir'in 15 Yaşından Küçük ve 65 Yaşından Büyük Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti Hakkında

13 Ocak 2020
Dışişleri Bakanlığı’nca,
-     15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1943 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayınlandığı,
-    Geçerli pasaport hamili söz konusu ülke vatandaşlarının, her 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayan bir süre için ülkemize giriş yapmak, transit geçmek, çıkmak ve ülkemizde geçici olarak kalmak için vize alma yükümlülüğünden muaf oldukları,
-  Söz konusu vize muafiyeti, anılan ülke vatandaşlarına, ülkemizde akredite diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri veya uluslararası örgüt temsilcilikleri üyelerinin aile fertlerinin çalışmasına ilişkin olarak akdedilecek bir anlaşma haricinde, herhangi bir çalışma hakkını vermediği,
-  Ülkemizde çalışma, öğrenim, araştırma, eğitim, aile birleşimi ve/veya uzun dönemli ikamet konularını düzenleyen uygun meşhuratlı vizelerin ulusal mevzuatımıza tabi olduğu,
-  Ülkemizin meşhuratlı vizeleri için gerekli olan hususların (başvuru yeri, destekleyici belgeler vb.) ulusal mevzuatımıza tabi olduğu bildirilmiştir.

Vize rejiminde yapılan incelemede Cezayir vatandaşlarının transit geçişlerinin vizeye (T) tabi olduğu, yukarıda sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararında ise Cezayir uyruklu yabancıların turizm amaçlı vize muafiyeti sağlandığı anlaşıldığından vize rejim tablosunda sadece turizm amaçlı muafiyetine ilişkin sayı anahtarı güncellemesi yapılmıştır.

Bu itibarla “Türkiye’nin Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejim Tablosu”nun 91 sayı anahtarı oluşturulmuştur.

 
TÜRKİYE’NİN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİM TABLOSU (CEZAYİR)

RESMİ PASAPORTLAR

(DİPLOMATİK­ HUSUSİ­ HİZMET)

UMUMA MAHSUS

PASAPORT

GÖREVE

ATANAN

GİRİŞ

TRANSİT

KURYE

Ö.M.V.

GİRİŞ

TRANSİT

Ö.M.V.

 

M

M 43

M

M

T 46, 53, 80, 91

T

 
91­ - 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamillerinin Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içerisinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı
seyahatleri vizeden muaftır.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.