Tanzim İşlemi

Hava araçlarının uçuşa elverişliliğini sağlamak üzere tamir, bakım, revizyon, kontrol ve servis işlemleri yapabilmek için SHY-66 Yönetmeliğine uygun olarak alınmış, geçerli bir Hava Aracı Bakım Personeli Lisansına sahip olmak gereklidir.

İlk defa hava aracı bakım lisansı almak isteyen ve 18 yaşını tamamlayanlar Genel Müdürlüğümüze belirli evraklarla başvuru yapması gerekmektedir.

Hava aracı bakım lisansı müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

 • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
 • Kredilendirme talebi yapılmış ve sonuçlandırılmış mı? Kredilendirme talebi olmuşsa geçerli (son 10 yıl) sonuç belgesi (19K) mevcut mu?
 • Eksiksiz doldurulmuş Form19M başvuru formu mevcut mu?
 • Eğitim durumunu gösteren belge kopyası (noter onaylı) mevcut mu?
 • Eğitim durumuna uyumlu olarak, aktif hava aracı bakım deneyimini sağlıyor mu? (SHT-66 Talimat Ekleri Ek-1.A.1-Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri 1 (ilk lisans) kapsamında belgelenmelidir.)
 • Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi mevcut mu?
 • Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı var mı?
 • Talep edilen kategoriye uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç evrakları aslı var mı?
 • Talep edilen kategoriye göre ilgili modül sınav sonuçları başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisin de tamamlanmış mı?
 • Dil Genelgesi kapsamında en az A2 seviyesinde (İngilizce) başarı sağlanmış sertifikanın aslı mevcut mu?
 • Bireysel başvurularda nüfus cüzdan örneği (noter onaylı ya da muhtardan alınmış örnek) , şirket başvurularında (kalite birimi tarafından onaylı ) nüfus cüzdan fotokopisi mevcut mu?
 • Başvuru sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı mevcut mu?
 • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?


Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA