Temdit işlemi

Hava aracı bakım lisansı Genel Müdürlüğümüzce, askıya alma, iptal etme veya cezai sınırlandırma işlemi yapılmadığı sürece, tanzim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Genel Müdürlüğümüz, lisans sahibinin hava aracı bakım lisansını Genel Müdürlük kayıtları ile karşılaştırarak yürürlükte olan her türlü iptal, askıya alma veya değişiklik işlemi olup olmadığını kontrol eder.

Lisans ile kayıtların uyumlu olması ve yürürlükte olan hiçbir cezaî işlemin bulunmaması durumunda, kişinin lisansı 5 yıl daha uzatılır ve dosyası bu doğrultuda güncellenir.

Lisans temdit işlemi için lisans sahibinin bakım deneyimimin güncel olmasına gerek yoktur, zira bu, lisans süresinin uzatılmasına ilişkin bir koşul değildir.

Geçerlilik süresi dolan kişiler lisans geçerlilik süresini uzatmak için Genel Müdürlüğümüze belirli evraklarla başvuru yapması gerekmektedir.

Hava aracı bakım lisansı Temdit müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş Form19 Temdit başvuru formu mevcut mu?
  • Lisansının Orijinali mevcut mu?
  • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?


Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA