Sınırlama Kaldırma İşlemleri

SHDT- 35 lisanslarının SHY-66 lisansına dönüşümünden kaynaklanan sınırlamalar, sınırlamalara ait modül veya alt modüllere ilişkin sınavların başarılı bir şekilde tamamlanması ve Dönüşüm Sınırlamasıyla ilgili bakım deneyiminin belgelenmesi durumunda kaldırılacaktır.

Hava aracı bakım lisansında bulunan dönüşüm sınırlaması kaldırma müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş 19 K Formu mevcut mu?
  • SHY-66 Lisansının Orijinali mevcut mu?
  • Sınırlamalarına uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç (başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisinde tamamlanan) evraklarının aslı var mı?
  • Deneyim gerektiren sınırlamalar için uygun aktif hava aracı bakım deneyimini sağlıyor mu? (SHT-66 Talimat Ek-1.A.3-Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri 3 (Dönüşüm Sınırlandırması Kaldırma) kapsamında belgelenmelidir.)
  • Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi mevcut mu?
  • Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı var mı?
  • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu? (İlave değişiklik ücreti + her bir modül için belirlenmiş olan ücret.)
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA