Planör Pilot Lisans (GPL) İşlemleri

Planör pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • En az 17 yaşında olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
  • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  • Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak. 

İmtiyazlar
Planör pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmaktır.

Teorik Bilgi Eğitimi
Planör adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

Uçuş eğitimi

  • Planör pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 24 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması gerekir.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır.