Sentetik Uçuş Kontrol Pilotu Yetkisi (SFE)

SFE(A) olarak yetkilendirilmeden önce, aday, JAR-FCL 1 kapsamındaki standardizasyon kursunu tamamlamış olmalıdır ve

  • geçerli tipte IR(A) içeren ATPL(A) sahibi olmalıdır
  • Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuş tecrübesi olmalı ve 
  • SFI(A) imtiyazlarını tatbik etme hakkına sahip olmalıdır.

İmtiyazlar
SFE(A) imtiyazları uçuş simülatöründe aşağıdakileri icra etmektir:

  • SFE'nin geçerli uçak tipinde geçerli tip yetkisine sahip olması koşuluyla, tip yetkilerinin tanzimine yönelik yetenek testleri ve 
  • tip ve aletli uçuş yetkilerinin temdidine ve yenilenmesine yönelik yeterlilik kontrolleri.

Yetkilendirme
SFE(A) yetkilendirmesinin ilk tanzimi veya yeniden yetkilendirilmesi için başvuran tüm adaylar JAR-FCL 1 gerekliliklerini karşılayacaklardır.