Uçuş Öğretmenliği FI(A/H) Yetkilerinin Dönüşüm İşlemleri

ICAO üyesi bir ülke tarafından düzenlenen Uçuş Öğretmenliği Yetkisinin Türk JAR-FCL lisansına dönüştürülebilmesi için, başvuru sahibinin öncelikle Türk JAR-FCL Uçuş Öğretmenliği Yetkisi sahibi olabilmek için gerekli şartları taşımalıdır.

Teorik Bilgi Sınavı
SHGM tarafından yetkilendirilen bir Uçuş Eğitim Organizasyonu’nda, JAR-FCL 1 veya 2’ye göre FI(A/H) ders konularının tamamını kapsayan 50 saat FI(A) teorik bilgi eğitimi alınmalıdır.

Yetenek Testi
Başvuru sahibi SHGM tarafından yetkilendirilen bir Uçuş Eğitim Organizasyonu’nda, SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu ile gireceği FI(A/H) yetenek testinde başarılı olmalıdır.