T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Mart 2001

PERŞEMBE

 Sayı : 24333

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2001/2040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar                     
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2001/2045  3184 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen  Üç Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar          
2001/2046 3047 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen Altı Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar                
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yükseltilmesine Karar Verilen; Adli Yargı Hâkimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerine Ait Sıra Defterlerine İlişkin Karar 
                                                            
 Yönetmelikler
— Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                                                                                              
— Dikişsiz, Alaşımsız ve Aliminyum ve Aliminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik  
— Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kültür – Sanat – Spor Etkinlikleri Yönetmeliği
 
Genelge
— Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No : 2001/1)
 
Tebliğler
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 81)
— Gelir Vergisi GenelTebliği (Seri No : 241)
— İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ 
— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

 

28/2/2001 Gün ve 24332 Mükerrer Sayılı Resmî sayılı; Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 

Bakanlar Kurulu Kararları

 

 


 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı