3 Eylül 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26632

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12536

             26 Mayıs 2007 tarihinde Batum’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Havacılık Makamları Arasında Batum Uluslararası Havalimanında Uçuş Emniyeti, Havacılık Güvenliği ve Müşteri İhtiyaçları Konularında Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/7/2007 tarihli ve HUMŞ-1022 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN HAVACILIK MAKAMLARI

ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMANINDA

UÇUŞ EMNİYETİ, HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI KONULARINDA

PROTOKOL

 

             Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Havacılık Makamları,

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 14 Mart 2006 tarihinde imzalanan Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanımı Anlaşması'na dayanarak (bundan sonra "Anlaşma" olarak ifade edilecektir),

             1944 tarihli Şikago Konvansiyonu'nu ve 5 Ekim 2005 tarihinde Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması'nı dikkate alarak,

             Karşılıklı işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunu teyit ederek,

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

 

1. Madde

Anlaşmanın Amacı

             1. Bu Protokole ilişkin çalışmalar, "Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Batum (Gürcistan) Havaalanının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma"nın 4. Madde, 1.Kısım c) bendine uygun olacak şekilde yapılmıştır.

             2. Protokolün amacı, Hopa Terminali (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti) aracılığıyla Türkiye, Gürcistan ve üçüncü bir ülke sınırından/sınırına karşılıklı ulaşımda, yolcu, bagaj, kargo ve posta ulaştırmasında, Gürcü ve Türk yasalarına göre, sınır ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılarak Batum (Gürcistan) Havalimanında kullanılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

 

2. Madde

Terimler, Kavramlar ve Tanımlar

             Bu Anlaşmada kullanılan terimler ve kavramlar, Şikago Konvansiyonu ile Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanımı Anlaşması'na dayandırılmıştır.

 

3. Madde

Müşteri İhtiyaçları

             Müşteri ihtiyaçları, Şikago Konvansiyonu, 14 Mart 2006 tarihinde imzalanan Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan Batum Uluslararası

             Havalimanının Ortak Kullanımı Anlaşması ve işbu Anlaşma hükümlerine göre sürdürülecektir.

 

4. Madde

Uçuş Emniyeti

             Batum Uluslararası Havalimanının (Gürcistan) uçuş emniyetine ilişkin konular, Şikago Konvansiyonu ve ilgili eklerine göre sürdürülecektir.

 

5. Madde

Havacılık Güvenliği

             1. Batum Uluslararası Havalimanının havacılık güvenliğine ilişkin konular, Şikago Konvansiyonu'nun 17. Eki, ECAC 30. Doküman'ın ikinci bölümü, 5 Ekim 2005 tarihinde Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması 'na göre işleme tabi tutulacaktır.

             2. Müşteriye (yolcu, kargo sahibi, posta yönetimi) yönelik herhangi bir teknolojik ve

ulaştırmaya ilişkin işlemler, Gürcistan Havacılık Makamlarının onayından geçmiş bulunan ve Gürcistan Batum Uluslararası Havaalanı tarafından hazırlanan, Batum Uluslararası Havaalanı'nın Hopa giriş/çıkış bölümüyle ilgili Havacılık Güvenlik Koşulları Programı'na uygun olarak yapılacaktır. Herhangi bir hava taşıyıcısı, düzenli uçuşlara başlamadan önce onaylanması amacıyla kendi havacılık güvenlik koşulları programını, Gürcü Sivil Havacılık Makamları ve Batum Uluslararası Havaalanı’na verecektir.

 

6. Madde

İşletim Yöntemleri

             Hopa Terminali ve Batum Uluslararası Havalimanı işleticileri yolcu, yük ve kargo hizmetlerinin teknik yöntemleri ve kabulüne ilişkin müşterek bir yöntem için çalışacaklardır.

 

7. Madde

İşletmecilerin Karşılıklı Sorumlulukları

             1. Batum Uluslararası Havaalanı ve Hopa Terminali İşletmecileri,

             a) Ulaşım hizmeti ve doğrudan haberleşme hatları tesis edeceklerdir.

             b) Üçüncü ülkelerden Batum Uluslararası Havalimanı kullanarak Hopa Terminali'ne gelen ve Hopa Terminali’nden giden yolcu listelerini taşıyıcılardan temin edecek ve özel otobüs harekete geçmeden önce bu listeleri ilgili akit tarafların yetkili makamlarına ileteceklerdir.

             2. Hopa Terminali İşletmecisi, Batum Uluslararası Havalimanı İşletmecisine, Hopa Terminali'nde kontrolden geçen yolculara ilişkin koltuk sayısı ve biniş kartları konusunda bilgi verecektir.

             3. Hopa Terminalinde kontrolden geçen yolculara verilecek uçuş kartlarının dizaynı, Batum Uluslararası Havalimanında kontrolden geçen yolculara verilen uçuş kartlarının dizaynından farklı olacaktır.

 

8. Madde

Müzakereler

             Taraflardan herhangi biri, bir diğeri ile bu Protokolün yorumlanması, uygulanması ve değişiklikler konusunda istediği zaman müzakere talebinde bulunabilir.

 

9. Madde

Değişiklikler ve İlaveler

             Tarafların onayı dahilinde, işbu Protokol,e bu Protokol'ün 10. maddesindeki koşullara uygun ve bu protokolün ayrılmaz bir parçası olarak ilave protokoller yapılabilir.

 

10. Madde

Yürürlüğe Giriş ve Süre

             Bu Protokol, "14 Mart 2006 tarihli Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma"nın 10. Maddesinin 1. paragrafı uyarınca yürürlüğe girecektir.

             İşbu Protokol 26 Mayıs 2007 tarihinde Batum'da Gürcü, Türkçe ve İngilizce dillerinde, aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

 

      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                                Gürcistan Hükümeti adına

 

                        İsmetYILMAZ                                                      Giorgi ARVELADZE

             Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı               Gürcistan Ekonomik Kalkınma Bakanı

 

Bu andlaşmanın Gürçü ve İngilizce dillerindeki metinleri 3/9/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.