26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

14 EKİM 1994 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA

ULAŞTIRMA ANLAŞMASINA DEĞİŞİKLİK GETİRİLMESİNE İLİŞKİN

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6626                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan “14 Ekim 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’na Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015