18 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28622

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6457                                                                                                 Kabul Tarihi: 3/4/2013

MADDE 1 – (1) 22 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/4/2013