SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Müdürlüğü


FR.2F F Bakım Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2M Sürekli Yönetim Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2Y Yabancı 145 Kuruluşu Başvuru Formu
FR.3Y Yabancı SHY 145 Yetki
FR.21 Özel Uçuş İzni Başvuru Formu
FR.31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.32 Küçük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.33 Tamamlayıcı Tip Sertifikası (STC) Başvuru Formu
FR.34

Türkiye Teknik Standart Usulleri (TTSU) Yetkilendirmesi Başvuru Formu

FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.167 Kredilendirme Raporu
FR.201 Bakım Kuruluşu El Kitabı Kontrol Formu
FR.222 Modifikasyon Başvuru
FR.224 Donatım Ön Beyan
FR.292 SHT-66U Başvuru Formu
FR.294 Yetkili Denetim Kuruluşu Yetkilendirmesi / Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.301 Hava Araçlarına Gürültü Sertifikası Verilmesi Başvuru Kontrol Formu
FR.302 SHY-145 Ön izin Başvuru Kontrol Formu
FR.303 SHY-145 İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.304 SHY-145 Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.305 SHY-145 Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.306 SHY-145 Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.307 SHY-145 BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.308 SHY-145 CS Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.309 SHY-145 Kabiliyet Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.310 SHY-145 Hat Bakım İstasyon Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.311 SHY-145 Prosedürden Sapma Başvuru Kontrol Formu
FR.312 SHY-145 SMS El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.313 Yabancı Bakım Kuruluşu İşbirliği Başvuru Kontrol Formu
FR.314 F Bakım Kuruluşu İlk Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.315 F Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.316 F Bakım Kuruluşu Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.317 F Bakım Kuruluşu Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.318 F Bakım Kuruluşu BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.319 SHT-NDT İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.320 SHT-NDT Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.323 SHT-NDT EKTMEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.324 SHT-TEDARİK İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.325 SHT-TEDARİK Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.326 SHT-TEDARİK  Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.327 SHT-TEDARİK Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.328 SHT-TEDARİK El Kitabı Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.329 Donatım ve İşletim Malzemeleri Yıllık İzni  Başvuru Kontrol Formu
FR.330 Kullanılmış Sivil Havacılıkta Kullanılan Parçaların Teknik Uygunluğu Başvuru Kontrol Formu
FR.334

Amatör Yapım Hava Aracı Başvuru Kontrol

FR.335

Özel Uçuş İzni Başvuru Kontrol Formu

FR.337 Üretim Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.338 Tasarım Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.360 İHA Emniyet Beyanı Formu
FR.361 Yetkili Denetim Kuruluşu (Amatör Yapım Hava Araçları) Başvurusu Kontrol Formu
FR.362 İHA Özel Uçuş İzni Kontrol Formu