Kredilendirme İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir eğitim kurumunda alınan teknik eğitim için kredilendirme yapabilir. Temel Bilgi Gereklilikleri kapsamındaki modüller, alt modüller, konular ve bilgi seviyeleri ile kredilendirme talebine dayanak olan lisans kategorisine uygun teknik eğitime ilişkin müfredatın karşılaştırılması ve uygunluğunun sağlanmasının ardından kredilendirme sağlanır. Kredilendirme talebinde bulunan kişi kredilendirmeye konu olan teknik eğitim içeriğinin, talep edilen her bir modül veya alt modüle eşdeğer olduğu taahhüt etmelidir.
 
Kredilendirme müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • Okuldan alınmış transkript (noter onaylı ya da aslı) mevcut mu?
  • Okul diploması (aslı ve fotokopisi veya noter onaylı) mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş 2 adet Form19K başvuru formu mevcut mu?
  • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?( her bir modül için belirlenmiş olan ücret)
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA