Hizmet Akış Süreçleri

Genel Müdürlüğümüz, görev ve yetkilerini; ICAO Şikago sözleşmesi ve ekleri, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik, Talimat ve Genelgelerden almaktadır.

Görevi ve yetkisi, devlet hava araçları (asker, polis, gümrük ile orman yangınlarında kullanılan orman bakanlığına ait hava araçları) ve faaliyetleri dışında kalan tüm sivil havacılık faaliyetlerini düzenleme, denetleme ve idari yaptırım uygulamaktır.

Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri, 5431 sayılı kanunda Daire Başkanlığı seviyesinde detaylandırılmış olup, Hizmet Akış Şemaları müdürlük bazında her bir hizmet için detaylandırılarak sektörümüzün bilgisine sunulmuştur.

Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı Hizmet Süreçleri

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı Hizmet Süreçleri

Alternatif Kabul Edilebilir Yöntemlerin (AMOC) Onayı
Donatım ve İşletim Malzemeleri İzni Süreci
EASA PART 145 Bakım Kuruluşu Yetki Kapsam Değişiklik Talebi Süreci
EASA PART 145 Bakım Kuruluşunun İlk Yetki Başvuru Süreci
Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu Yetkilendirilmesi Süreci
Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu Doküman Onay Süreci
Hava Aracı Bakım Programı Onay süreci
Hava Aracı Bakımı Güvenilirlik Programı Onay Süreci
Hava Aracı Gürültü Sertifikası Verilmesi Süreci
Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Yazısı Süreci
Hava Aracı Onaylayıcı Personel Listesi Süreci
Hava Aracı Onaylı Bakım Kuruluşu İlk Yetkilendirme Süreci
Hava Aracı Onaylı Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Süreci
Hava Aracı Onaylı Bakım Kuruluşu Yetki Temdidi Süreci
Hava Aracı Parça İthal İzni Süreci
Hava Aracı Tamir ve Modifikasyon Kabulü Süreci
İhraç Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının Verilmesi Onay Süreci
İlk Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının Verilmesi Süreci
Kal Raporu Düzenlenmesi Süreci
NDT El Kitabı Onay Süreci
Onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı Revizyonu Onay Süreci
Onaylı Tedarikçi Kuruluşları Talimatı Kapsamında Yetkilendirme Süreci
Özel Uçuş İzni Belgesinin Verilmesi Süreci
Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabı Onay Süreci
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kuruluşu Yetkilendirme Süreci
Tahribatsız Muayene İşlemleri Yetkilendirme Süreci
Tedarikçi Kuruluş El Kitabı (TKEK) Onay Süreci
Uçak Mürettebat Belgesi (UMB) Düzenlenme Süreci
Uçuşa Elverişlilik Direktifi Yayımlanması Süreci
Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Temdit İşlem Süreci
Yetkili Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Süreci
Yönetici Personel Onay Süreci