Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı

FR.01 Onaylı Servise Verme Sertifikası
FR.02  145 Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2F F Bakım Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2M Sürekli Yönetim Kuruluşu Başvuru Formu
FR.3Y Yabancı SHY 145 Yetki
FR.18B Uçuş Koşulları Onay Formu
FR.19A SHY-66 Lisans Tanzimi
FR.19B SHY-66 Lisans Kategori İlavesi
FR.19C SHY-66 Lisans Tip İlavesi
FR.19D SHY-66 Lisans Temdit   
FR.19E SHY-66 Lisans Kayıp
FR.19F SHY-66 Kredilendirme
FR.19G SHY-66 Lisansına Dönüşüm
FR.19H SHY-66 Sınırlama Kaldırma
FR.20A Özel Uçuş İzni Belgesi
FR.21 Özel Uçuş İzni Başvuru Formu
FR.29 İhraç Uçuşa Elverişlilik Başvuru Formu
FR.30 Tip Sertifikası Başvuru
FR.31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.32 Küçük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.33 Tamamlayıcı Tip Sertifikası (STC) Başvuru Formu
FR.34

Türkiye Teknik Standart Usulleri (TTSU) Yetkilendirmesi Başvuru Formu

FR.37 ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Başvuru Formu
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.43 Gürültü Sertifikası Başvuru
FR.50 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Başvurusu
FR.51 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Kapsamı ve Koşullarında Önemli Değişiklik ya da İlave Başvurusu
FR.60

SHT-21 Altbölüm F’ye göre Üretim için Anlaşma Başvurusu

FR.80

Tasarım Organizasyonu Onayı Başvuru Formu

FR.81

Tasarım Kuruluşuna Alternatif Prosedür Onayı Başvuru Formu

FR.82

Tasarım Organizasyonu Onayında Önemli Değişiklik İçin Başvuru

FR.166A1

 Kategori A1 Temel Deneyim Defteri

FR.166A2

Kategori A2 Temel Deneyim Defteri

FR.166A3 Kategori A3 Temel Deneyim Defteri
FR.166A4  Kategori A4 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.1 Kategori B1.1 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.2 Kategori B1.2 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.3 Kategori B1.3 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.4 Kategori B1.4 Temel Deneyim Defteri
FR.166B2 Kategori B2 Temel Deneyim Defteri
FR.167 Kredilendirme Raporu
FR.212 ÜOO Uygunluk Kontrol Listesi
FR.222 Modifikasyon Başvuru
FR.224 Donatım Ön Beyan
FR.292 SHT-66U Başvuru Formu
FR.293 Hava Aracının Bakım Programı Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.294 Yetkili Denetim Kuruluşu Yetkilendirmesi / Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.295 Hava Aracı, Motor, Pervane İthali Başvuru Kontrol Formu
FR.296 İhraç Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Düzenlenmesi Başvurusu Kontrol Formu | FR.29
FR.297 SYK  (SHY-M) İlk Onay / Yetki Değişikliği Talebi İnceleme ve Denetleme Tarihi Verilmesi Başvuru Kontrol Formu | FR.2M
FR.298 Ulusal Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Düzenlenmesi ve Temdidi Başvuru Kontrol Formu
FR.299 Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabı Revizyonu İnceleme ve Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.300 Sivil Hava Araçlarına Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının Verilmesi ve Temdidi Başvuru Kontrol Formu
FR.301 Hava Araçlarına Gürültü Sertifikası Verilmesi Başvuru Kontrol Formu | FR.43
FR.302 SHY-145 Ön izin Başvuru Kontrol Formu
FR.303 SHY-145 İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.304 SHY-145 Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.305 SHY-145 Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.306 SHY-145 Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.307 SHY-145 BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.308 SHY-145 CS Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.309 SHY-145 Kabiliyet Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.310 SHY-145 Hat Bakım İstasyon Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.311 SHY-145 Prosedürden Sapma Başvuru Kontrol Formu
FR.312 SHY-145 SMS El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.313 Yabancı Bakım Kuruluşu İşbirliği Başvuru Kontrol Formu
FR.314 F Bakım Kuruluşu İlk Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.315 F Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.316 F Bakım Kuruluşu Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.317 F Bakım Kuruluşu Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.318 F Bakım Kuruluşu BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.319 SHT-NDT İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.320 SHT-NDT Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.321 SHT-NDT Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.322 SHT-NDT Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.323 SHT-NDT EKTMEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.324 SHT-TEDARİK İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.325 SHT-TEDARİK Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.326 SHT-TEDARİK  Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.327 SHT-TEDARİK Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.328 SHT-TEDARİK El Kitabı Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.329 Donatım ve İşletim Malzemeleri Yıllık İzni  Başvuru Kontrol Formu
FR.330 Kullanılmış Sivil Havacılıkta Kullanılan Parçaların Teknik Uygunluğu Başvuru Kontrol Formu
FR.332 Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Başvuru Formu
FR.333

SHY-M Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu

FR.334

Amatör Yapım Hava Aracı Başvuru Kontrol

FR.335

Özel Uçuş İzni Başvuru Kontrol Formu

FR.337 Üretim Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.338 Tasarım Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.360 İHA Emniyet Beyanı Formu
FR.361 Yetkili Denetim Kuruluşu (Amatör Yapım Hava Araçları) Başvurusu Kontrol Formu
FR.362 İHA Özel Uçuş İzni Kontrol Formu