SHGM Call Center: 444 60 01

Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Emniyetli Taşınması

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması konusundaki çalışmalara destek vermek ve bu konudaki Türkçe dokümantasyon eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan kitap, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan "Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air" dokümanının Türkçe tercümesini içeriyor.

Söz konusu yayın, hava sahaları ve havaalanlarındaki risklerinin en aza indirilmesi ve uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutulmasının öncelikli amaç olduğu hava taşımacılığında, tehlikeli maddelerin taşınması ve uyulacak kurallar ile ilgili çıkartılan ilk kitap olma özelliği taşıyor.