SHGM Call Center: 444 60 01

Havaalanı Terminal Binalarında Yap İşlet Devret Modeli

Türkiye'de havaalanları kamu tarafından finanse edilmekte ve işletilmektedir. Kamusal yapı olarak havaalanı terminal binalarının elde edilmesinde farklı modeller bulunmaktadır. Bu tezde Kamusal yapıların elde edilmesinde bütçeden karşılanan finansman modelleri ile bütçe dışı kaynaklarla uygulanmakta olan Yap-İşlet-Devret Modellerinin karşılaştırılması yapılarak Yap-İşlet-Devret modelinin uygulamaları irdelenmiştir. Bu kapsamda, Yap İşlet Devret Modeli (Y.İ.D.) modeli ile ihale edilerek yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan Antalya Havalimanı II. Dış Hatlar Terminali ve Mütemmimleri projesinin teknik, ekonomik ve sosyal fizibilitesi ile yapım aşaması yapım yönetimi açısından analiz edilmiştir. Antalya Hava limanı 2.dış hatlar örneklemesinde olduğu gibi çok hızlı yapım sürecinin gerektiği koşullardan dolayı seçilen yöntemler bütünleştirici yönetim anlayışıyla tüm aşamalar birbiriyle ilişkili olarak incelenmiştir. Fizibilite, planlama, uygulama ve denetim aşamaları ele alınarak, yapım yönetimi sistematiği yönünden incelemesi yapılmak suretiyle, YİD modeli ile yapımın durum analizi yapılarak ileriye dönük çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır.