SHGM Call Center: 444 60 01

TİCARİ PİLOT LİSANSININ YETKİLERİ NEDİR?

Madde 36 - Ticari pilot lisansının imtiyazları:

Ticari pilot lisansına sahip bir pilotun aşağıda belirtilen imtiyazları kullanabilmesi için uçulacak uçakla ilgili olarak bu yönetmelik esaslarına uygun olarak gerekli sınıf/tip eğitimlerinin alınarak geçerli sınıf ve tip yetkilerine sahip olunması şarttır.

a)Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun bütün imtiyazlarını kullanmak,
b)Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak,
c)Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan uçakta sorumlu pilot olarak uçmak,
d)Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak.