SHGM Call Center: 444 60 01

ÖZEL PİLOT LİSANSININ YETKİLERİ NELER?

Madde 29-Hususi pilot lisansının imtiyazları:

Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı lisansında mevcut sınıf ve tip yetkilerini ticari olmayan bir uçuşta herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot olarak uçmaktır.