SHGM Call Center: 444 60 01

UÇUŞ HAREKAT UZMANI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

C- MÜRACAATÇIDA ARANILAN YETENEKLER

Madde 10- Uçuş harekat uzmanı lisansı almak isteyen müracaatçının durumunun aşağıdaki şartlara uygun olması gereklidir.

(a) En az 23 yaşında bulunması,

(b) En az lise veya dengi bir okuldan veya Hava Okulundan mezun olması. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar uçuş harekat uzmanı olarak çalışan ve Ortaokul mezunu bulunanlara da lisans verilebilir.

Madde 11- Uçuş harekat uzmanı lisansı almak isteyen müracaatçının aşağıdaki konularda, yazılı bir sınavda, başarı göstermesi gereklidir:

(a) Bu Yönetmeliğin, uçuş harekat uzmanının görevi ile ilgili olan kısmı,

(b) Hava durumu ile alakalı bilgilerin alınıp yayınlanması ile ilgili genel usuller,

(c) Havacılıkla ilgili meteoroloji raporlarını, kısaltma ve işaretler dahil, açıklamak, tefsir etmek,

(d) Uçak işletmeleri için gerekli olan meteoroloji kaideleri, bilhassa aşağıdaki konular hakkında yeterli bilgiye sahip bulunmak;

(i) Alçak ve yüksek irtifalardaki hava durumlarını gösteren haritalar ve hava kütlelerinin genel karakteristikleri, basınç ve cephe sistemleri ve bunlarla ilgili işaretler ve bunların ifade ettiği manalar,

(ii) Bulut şekilleri ve bunların ifade ettiği manalar,

(iii) Buzlanma, türbülans, gök gürültülü fırtınalar, sis ve limit altı bulut tavanı, yüksek irtifa rüzgarları, yüksek tazyik uçuş paterni, arazi durumunun meteorolojik şartlara etkisi, hava tahmini ve analizi ile ilgili genel prensipler,

(e) IFR uçuş metotları ile ilgili seyrüsefer kaideleri, (f) Muhabere kolaylıkları ve bunlarla ilgili usuller,

(g) Hava seyrüsefer kolaylıkları ve ilgili usuller,

(h) Hava Trafik kontrol usulleri,

E- MAHARET YÖNÜNDEN ARANILAN YETENEKLER

Madde 12- Müracaatçının aşağıda gösterilen konularda tatbiki bir sınavda başarı göstermesi gereklidir:

(a) Hava yolları nakliye işletmesinde kullanılan büyük bir uçağı; 

(1) Ağırlık ve balans limitleri,

(2) İşletme limitleri,

(3) Seyir kontrol levhalarının kullanılması,

(4) Yakıt ve yağ kapasitesi ve yakıt sarfiyatı,

(5) İşletme manuellerinin kullanılması,

(b) Hava Yolları (hava koridorları) ve hava meydanları ile ilgili olarak; 

(1) Yaklaşma ve iniş sahaları,

(2) Işıklandırma kolaylıkları,

(3) Yaklaşma ve iniş kolaylıkları ve bunlarla ilgili usuller,

(c) Hassas tipteki iniş kolaylıkları ve bunlarla ilgili usuller,

(ç) Hassas tipteki altımetrelerin limitleri ve bunların kullanışları,

(d) Uygun görülen hava tahmin raporlarından emin bir uçuşun yapılabileceğine karar verebilmek.

(e) Değişken hava şartlarında bir uçuşun düzenlenmesi ve yapılması. 

(f) Acil durumlarda (emergency) tatbik edilecek usuller.

F- TECRÜBE YÖNÜNDEN ARANILAN YETENEKLER

Madde 13- Müracaatçının, durumunun aşağıda gösterilen hususlardan en az bir 
tanesine uyduğunu ve bu konuda tecrübe sahibi olduğunu dökümanlarla ispat etmesi 
gereklidir.

(a) Sivil veya askeri, tarifeli veya tarifesiz hava yolları işletmelerinde en az iki (2) yıl aşağıda gösterilen işlerden çalışarak tecrübe sahibi bulunmak;

(1) Pilot olarak,

(2) Uçucu veya yer telsiz operatörü olarak,

(3) Seyrüseferci olarak , (Nevigatör),

(4) Meteoroloji uzmanı olarak,

(5) Uçuş harekat uzmanı (dispeçer) görevinde veya yardımcı olarak çalışmış bulunmak,

(6) Yeterli tecrübeyi verebilecek ve yetkiler tarafından uygun görülebilecek diğer çeşitli işlerde çalışmış bulunmak.

b) Son üç (3) yıl içinde en az iki (2) yıl hava trafik kontrolü olarak çalışmış bulunmak.

(c) Son iki (2) yıl içinde en az bir (1) yıl lisanslı bir uçuş harekatı uzmanı kontrolü altında yardımcı olarak çalışmış bulunmak.

(d) Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görülen uçuş harekat uzmanı yetişmek için tertip edilmiş bir kursu son 90 gün içinde başarı ile bitirmiş bulunmak.

Şayet, müracaatçı (a) paragrafında 6. maddedeki işlerde ayrı ayrı çalışmış ise ve bu işlerin toplamı iki (2) yıl tutuyorsa veya müracaatçı (a) paragrafındaki işlerden başka (b) paragrafında belirtilen görevde bulunmuş ise ve bunların toplamları iki yıla eşit oluyorsa, kendisinin yeterli tecrübeye sahip olduğuna kanaat getirilir.

Madde 14- Uçuş harekat uzmanı kursları:
Uçak işleticilerinin açacakları uçuş harekat uzmanı kursları, Ulaştırma Bakanlığı'nca 
tespit edilmiş şartlara uygun olması için kurs programları ile bu kurslarla ilgili tesis, 
teçhizat, öğretmenler onaylanması yetenekleri hakkında Ulaştırma Bakanlığı'na bilgi 
verilir ve bu kursların açılması için müsaade istenir. Konu ile ilgili durum yerinde kontrol 
edildikten sonra, yeterli görüldüğü takdirde kursların açılması için yetki ve müsaade, 
müracaatçı uçak işleticisine verilir.