SHGM Call Center: 444 60 01

SHY-66 YÖNETMELİĞİ KONULU SIK SORULAN SORULAR

1- Lisans başvuruları sırasında sunulan tip teorik eğitim sertifikası, tip pratik eğitim sertifikası ve içeriği, diplomalar gibi başvuru dokümanların fotokopisini veya işyeri tarafından aslı gibidir yapılmış suretini göndersek yeterlimidir?
Cevap: Hayır, bu tür dokümanların ya asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir. Bu tür belgelerin aslının gönderilmesi durumunda fotokopisiyle gönderilmesi durumunda Daire Başkanlığımız tarafından aslı gibidir yapılarak orijinal belge iade edilecektir.

2-
Hava aracı bakım lisansı almak için aynı anda birden fazla kategoriye başvurabilir miyim?
Cevap: Hayır, aynı anda sadece tek bir kategori için başvuru yapılabilir.
 
3- İlk defa lisans almak için gönderilen evraklarda eksiklik olursa yatırmış olduğum hizmet tarifesinde belirtilen ücretin iadesi yapılıyor mu? 
Cevap: Hizmet tarifesi kapsamında para iadesi yapılmamaktadır. Tanzim başvurularında ikinci ve sonraki başvurular için ilk başvuru ücretinin % 10 kadar para yatırılması yeterlidir.

4-
Lisansımı temdit ettirmem için güncel deneyime gerek var mı?
Cevap: Temdit için güncel deneyime gerek yoktur. Resmi yazı, SHY-66 Lisans Temdit Başvuru Formu, Lisansın aslı ve hizmet bedeli ile başvurulması halinde işlem yapılabilecektir.
 
5- Almış olduğum tip eğitimimi ne kadar bir süre zarfında SHY-66 Lisansıma işletmeliyim?
Cevap: Hava aracı tip eğitimi, teorik eğitim ve sınav ile, Kategori C yetkileri hariç olmak üzere, pratik eğitim ve değerlendirmeden oluşur. Tip eğitimi başladığı gün itibari ile 3 yıl içinde lisansa işlenmiş olmalıdır. Süreci içinde lisansa işlenmeyen tip eğitimi alınmamış kabul edilir.
 
6- Tip eğitimi SHY-147/Part 147 onaylı olmayan bir kuruluştan (üretici veya bakım kuruluşu) alınmak istenirse ne yapmalıyım?
Cevap: Ek-1.E SHT 66 Hava Aracı Tip Eğitimi ve Sınav Standardı, İşbaşı Eğitimi Ekinde yer alan “Hava aracı tip teorik eğitimi süre tablosunda “ belirtilen sürelere uyulmalıdır. Bu kapsamda bir tip eğitiminin SHY-147/Part 147 onaylı olmayan bir kuruluş (üretici veya bakım kuruluşu) tarafından icra edildiği durumlarda, SHT-66 Talimatı’nın AMC 66.B.130 maddesinde belirtilen hususların uygunluğunun Genel Müdürlüğümüze sağlanması gerekmektedir
 
7- Kalifiye personel sayılmam için ne yapmam lazım?
Cevap: Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir. Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir eğitim süreci; ilgili mevzuat kapsamında ilgili okul için yapılan bir değerlendirmenin ardından tanınan okul olarak belirlenmesidir. Tanınan okullar Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanacaktır.
 
8- Kredilendirme başvurusu yapmam için hangi şartları sağlamam gerekiyor?
Cevap: Genel Müdürlük oluşturduğu kredi raporuna dayalı olarak modül sınavlarında kredilendirme yapabilir. Kredilendirme raporu Kredilendirmeye konu olan teknik eğitim içeriğinin, talep edilen her bir modül veya alt modüle eşdeğer olduğu tespit edilmesi ve her bir modül kredilendirmesi için gerekçe ve dayanakları içererek hazırlanmaktadır. Kredilendirme için rapor hazırlanmış okul listesi Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanacaktır.
 
9- Lisasımda tipim Boeing 737-800 (CFM 56) olarak işli. Bunu B737-600/700/800/900 (CFM 56) olarak değiştirmek için ne yapmam gerekir?
Cevap: Lisansınızı dilekçe ile SHGM’ye gönderdiğinizde lisansınızdaki tip, tip listesindeki şekliyle işlenecektir. Ama bu, eğitim almadığınız uçakta çalışabileceğiniz anlamına gelmez. Eğer -600’e ait eğitim almamışsanız lisansınızda işli olmasına rağmen bu -600 uçaklarında çalışamazsınız.
 
10- İngilizce sınavından yeterli not almazsan lisansım iptal olur mu?
Cevap: Hayır. Yetkilendirme aşamasında İngilizce notunuz ve değerlendirmeniz yetersiz olursa lisansınızdaki imtiyazları kullanamazsınız.
 
11- Kişisel başvuruda bulundum. Bir akrabam veya arkadaşım lisansımı teslim alabilir mi?
Cevap: Hayır. Lisanslarla beraber başvuru evraklarını ilgili kişinin yazışma adresine gönderiyoruz. Bununla beraber henüz gönderilmemiş evraklar lisans sahibinin kendisine veya noterden vekalet verdiği kişiye teslim edilebilmektedir.