SHGM Call Center: 444 60 01

Our Publications are published only in Turkish. 

Annex-14 - Havaalanları, Cilt 1 Havaalanı Tasarımı ve İşletimi
24 Oct 2006

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından havaalanlarının tasarımı ve işletimine yönelik olarak yayımlanmış olan "Annex 14 Aerodromes Volume 1 Aerodrome Design and Operations" dokümanının Türkçe'ye tercümesi...

Annex-14 - Havaalanları Cilt 2 Heliportlar
24 Oct 2006

ICAO'nun üye ülkelerde havacılık alanında uluslararası standartlar ve önerilen uygulamalarda ortak standartların sağlanması ve ülkelerin bu konuda kendi mevzuatlarını oluşturmaları amacıyla yayınlamış olduğu havaalanı...

Havaalanı Yer Hizmetleri El Kitabı
24 Oct 2006

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA)'nın "Airport Handling Manual" dokümanının emniyet odaklı bölümlerinin Türkçe tercümesini içeren "Havaalanı Yer Hizmetleri El Kitabı" isimli yayın, yer hizmetleri kuruluşlarının...

Heliport El Kitabı "Heliport Yapım ve İşletim Esasları"
24 Oct 2006

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan Heliport Manual Doc 9261-AN/903 dokümanının tercümesi niteliğindeki Heliport Yapım ve İşletim Esasları'nı konu alan "Heliport El Kitabı" isimli yayın...

Havaalanı Yolcu Terminalleri Tasarım Esasları
24 Oct 2006

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından yayımlanan "Airport Development Reference Manual" dökümanının Türkçeye tercüme edilerek uyarlanmış hali olan bu kitap, havaalanlarındaki yolcu terminallerinin...

2002'den 2008'e Sivil Havacılık
24 Oct 2006

Türk sivil havacılık sektörünün son 5-6 yıl içinde kat ettiği mesafeye istatistikler aracılığı ile ortaya koyan "2002'den 2008'e Sivil Havacılık" adlı bu kitap, SHGM'nin yeniden yapılanması, denetim ve düzenleme...

From 2002 To 2008 TURKISH CIVIL AVIATION
24 Oct 2006

Türk sivil havacılığının uluslararası platformda tanıtılması amacıyla İngilizce olarak hazırlanan "From 2002 To 2008 TURKISH CIVIL AVIATION" adlı eser, Türk sivil havacılığının nereden nereye geldiğini, SHGM'nin yeniden...

Turkish Model – The Build Operate Transfer Model For Aerodrome Terminal Buildings
24 Oct 2006

Havaalanı terminal binalarının yap işlet devret modeliyle inşa edilip işletilmesi Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Son zamanlarda “Türk Modeli” olarak adlandırılmaya başlayan ve ülkemiz için gurur kaynağı...

Havaalanlarında Çevresel Etkiler
24 Oct 2006

Sivil havacılık sektöründe özellikle; çevresel yönetim planlaması, havacılığın sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesini sağlayacak ortaklıklar, sürdürülebilir kalkınma, uçak gürültüsü ve gürültü yönetimi, uçaklardan...

Havaalanlarında Kapasite Kriterleri
24 Oct 2006

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından yayımlanan "Airport Development Reference Manual" dokümanının bir bölümünün Türkçe'ye tercüme edilerek uyarlanmış hali olan "Havaalanlarında Kapasite Kriterleri" adlı..