İş Başvuru Formu

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki 4B' li personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır ve başvurusu kabul edilip mülakata davet edilen adaylara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.


Başvuru için gerekli beyan ve formları doldurup aşağıdaki ilgili yerlere yüklemeniz gerekmektedir!
  1. Sabıka Beyanı Örneği
  2. Sağlık Beyanı Örneği
  3. T.C. Beyan Örneği
  4. Pilot Bilgi Formu