Havacılık Tıp Merkezi (AMC= Aeromedical Center)

Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri: Uçuş ve havacılık personeli ile adaylarının ilk ve periyodik hava sağlık muayenelerini yapmak üzere ilgili mevzuatlarla belirlenen gerekli personel, malzeme ve teçhizata sahip, Genel Müdürlüğümüz tarafından belirli süre için yetkilendirilen sağlık kuruluşlarıdır. 5431 sayılı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 8/A maddesinin (c) bendi, Havacılık Sağlık Talimatı’nın (SHT-3) 5. ve 6. maddeleri, ICAO Ek-1 ve JAR-FCL-3’ün 3.085 maddesi Hükümlerine göre, uçucu personel sağlık muayenelerini yapacak sağlık kuruluşlarının Havacılık Tıp Merkezi (AMC) olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

  1. Başvuru yetkilendirme bilgileri 
  2. Süreç
  3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri , 
  4. Havacılık Tıp Merkezleri iletişim bilgileri için tıklayınız
  5. Havacılık Tıp Merkezlerinin Denetim Planı

 

Uçucu Sağlığı konulu kısa film: