SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

SHGM-YÖK Sivil Havacılık Komisyonu

Sivil Havacılık Komisyonu (SHK); Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Genel Müdürlüğümüz (SHGM) arasında 07 Kasım 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Komisyon toplantıları SHGM ev sahipliğinde Mart ve Eylül ayının ilk Salı gününde gerçekleştirilmektedir.

Komisyon başlıca aşağıdaki konularda çalışmalar yürütmektedir:

  • SHGM görev alanı ile ihtiyaç duyulacak yükseköğretim bölümlerinin açılması
  • Sivil havacılık sektörünün ve mevzuatının gerekliliklerini sağlayacak nitelikte eğitici yayınların hazırlanması ve bunların yükseköğretim müfredatına dâhil edilmesi
  • Sivil havacılığın gelişimine ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik sektörel analizlerin yapılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerileri sunulması amacıyla çalışma gruplarının ve araştırma merkezlerinin oluşturulması
  • SHGM ve sektör çalışanlarının gelişimleri için hizmet içi eğitim programlarının açılması, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim almalarının teşvik edilmesi
  • Çalışmalar neticesinde elde edilen verilerin taraflarca belirlenecek dönemlerde değerlendirmesi ve analitik raporların hazırlanmasıSİVİL HAVACILIK KOMİSYONU BİRİNCİ TOPLANTISI (08.01.2013)