SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

 

Başvuru Usul ve Esasları

Ülkemiz havaalanlarını kullanarak havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari haklarının belirlendiği ve düzenlendiği SHY-YOLCU 3 Aralık 2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş, konu ile ilgili 19 Mart 2013, 23 Mayıs 2014, 2 Eylül 2015 ve 26 Ocak 2023 tarihli Genelgeler yayımlanmıştır.

a) Yolcular; Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamındaki "uçağa kabul edilmeme", "uçuş tehiri ya da gecikme", "uçuş iptali", "alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme" ile ilgili başvuru yapar.

b) Yönetmelik kapsamındaki; "uçağa kabul edilmeme", "uçuş tehiri ya da gecikme", "uçuş iptali", "alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme" ile ilgili başvurular öncelikle şikâyete muhatap hava taşıma işletmesine yapılır.

c) Yolcular; hava taşıma işletmesi tarafından başvuruya 10 gün içerisinde cevap verilmemesi, verilen cevabın yeterli olmaması durumunda, çevrimiçi form (yh.shgm.gov.tr) ile ya da konuyu anlatır dilekçeye EK-1'de yer alan Yolcu Hakları Başvuru Formu ve uçuşla ilgili belgeleri ekleyerek Genel Müdürlüğümüze başvuru yapar.

ç) Uçuşta herhangi bir aksama yok iken (hava taşıma işletmesi tarafından uçuş iptal edilmediği müddetçe); sebebe bakılmaksızın yolcu tarafından yapılan bilet iptal ve değişiklikleri, biletleme hataları, soyadı değişiklileri, vergi, ücret iadeleri, işlem zorlukları, çağrı merkezi sorunları gibi özel hukuk hükümlerine tabi başvurular ile bagaja ilişkin şikâyetler SHY-YOLCU ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmez.

d) Başvuranın kimliği tespit edilemeyen, irtibat bilgileri olmayan ya da yanlış olan kişilerin yaptıkları başvurular ile usule aykırı, geçersiz başvuruların esasına bakılmaz.

e) Haksız çıkar elde etmek amacıyla yapıldığı tespit edilen, yanlış beyan içeren, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan başvurular değerlendirmeye alınmaz, geçersiz kabul edilir. Bahse konu başvuru sahipleri ile ilgili yetkili makamlara bildirim yapılır ve kişilere gerekli yasal işlemler uygulanır.

f) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanan uyuşmazlıklar hakkında idareye başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.

g) Daha önce incelenmiş, sonuçlandırılmış başvuru ile ilgili, yolcu tarafından yeni belge/bilgi sunulmadıkça, idareye tekrar başvuru yapılmaz. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılır ve incelenmez.

ğ) Başvuru, bizzat yolcunun kendisi ya da geçerli (noter, apostil) vekâleti olan vekili tarafından yapılır. Vekâlet ile ilgili belge ve bilgiler ıslak imza ile Genel Müdürlüğümüze sunulur, aksi takdirde başvuru geçersiz sayılır ve incelenmez.

Bahse konu başvurunun işleme alınabilmesini teminen yolcu tarafından yukarıdaki usul ve esaslara uygun başvuru yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Çağrı Merkezimizden (444 60 01) alınacaktır.

Mevzuatımıza aykırı davranılması halinde, yolcuların yetkili mahkemelere başvuru yapma hakkı saklıdır.
 

Ameliyat Sonrası Seyahat

Günümüzde, geçirilen cerrahi müdahalelerden ne kadar zaman sonra havayolu ile seyahat edilebileceği konusu önem taşımaktadır. Bu süre, yapılan ameliyatın zorluğuna, ameliyat prosedürlerinin uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir.

Küçük cerrahi işlemlerden (lipom çıkarılması, küçük yara dikişleri vb) 1-2 gün sonra,

Karın bölgesine ait basit cerrahi işlemlerden 4-5 gün sonra,

Göğüs ve karına ait basit olmayan cerrahi işlemlerden 10 gün sonra, kişiler havayolu ile seyahat edebilir.

Havayolu ile seyahat için komplikasyon gelişmemiş basit katarakt veya kornea laser cerrahisi sonrası bir gün beklenilmesi yeterli olabilirken kompleks göz cerrahilerinden sonra örneğin retina cerrahisi sonrası bu süre bir hafta olmalıdır.

Yine de her türlü kompleks cerrahi sonrası havayolu ile seyahatiniz öncesi ilgili havayolu şirketine durumunuzu bildirimde bulunmanız onlardan gelecek bilgilendirmeye göre hareket etmeniz en iyi yol olacaktır.

Anemi (Kansızlık)

Kalp ve akciğer rahatsızlığı gibi ciddi başka hiçbir rahatsızlığı bulunmayan, hemoglobin değerleri 8 gr/dl’ in üzerinde olan yolcularımız sorun yaşamaksızın havayolu ile seyahat edebilirler. Eğer Hemoglobin değeri 7,5 gr/dl’in altında ise ilave oksijen desteği  düşünülmelidir.  Hemoglobin değerleri hafif  düşük kronik anemisi olan yolcularımız ise uçuş sırasında belirgin sıkıntı yaşamadan bu durumu tolere ettiğini net bir şekilde yolcu bilgi formu ile havayolu şirketine bildirmelidir.

Aşılar

Yurtdışında bazı ülkelere yapılacak seyahatleriniz öncesi aşı yaptırmanız gerekmektedir. Doktorunuz ile yurtdışı seyahat planınızı, yer ve zaman detayları ile paylaşmanız halinde gerekli aşılarınızı seyahat planlarınız etkilemeyecek şekilde aşı tablolarına uygun olarak yaptırabilir, bağışıklık kazanmış bir şekilde seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.

Bulaşıcı hastalıklar hakkında ayrıntılı bilgi, seyahat edilecek ülkeler ile ilgili sağlık riskleri ve gerekli koruyucu önlemler, yurtdışına seyahat eden kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü www.seyahatsagligi.gov.tr web adresinden veya 0212 444 77 34 numaralı “Seyahat Sağlığı Danışma Hattından”, ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu www.thsk.gov.tr web adresinden alınabilir.

Derin Ven Trombozu (DVT)

Damarlarda pıhtı veya derin ven trombozu (DVT), çeşitli risk faktörlerini taşıyan kişilerde her zaman ortaya çıkabilir. DVT için risk faktörleri arasında 40 yaş üstü olmak, geçirilmiş DVT veya akciğer embolisi hikâyesi veya bu hastalıklar ile ilgili aile öyküsünün olması sayılabilir. Önemli diğer risk faktörleri ise hamilelik, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri ile bağlantılı hormonal değişikliklerdir. Yakın zamanda geçirilmiş ameliyat veya travma ve birçok kanser tipleri de artan kan pıhtılaşması ile ilişkili olabilir. Bu faktörlere ek olarak, kan pıhtılaşma sisteminde bazı kalıtsal anormallikleri olan bireyler, DVT ve pulmoner emboliye karşı daha yatkındır.

Son zamanlarda yapılan ve DVT konusunda yayınlanmış olan araştırmalar; hareketsizliğin son derece önemli bir risk faktörü olduğunu; araba, otobüs, tren ve uçak yolculuklarında dört saat ve daha fazla hareketsiz oturmuş kişilerde kan pıhtılaşması riskini artabileceğini onaylamaktadır (Dünya Sağlık Örgütü- WHO - Wright Çalışması). Uçak kabininde yürüyüş yapılması ve basit alt bacak egzersizlerinin yapılması gibi hareketliliği artıran basit önlemler ile kan pıhtılaşması riski azaltılabilir.

Uzun uçuşlarda yeterli miktarda içecek alınması (alkolsüz) önemlidir. Aspirinin rutin kullanımının bacak damarlarında pıhtı oluşma riskini azaltıcı etkisi gösterilememiştir. Mevcut yan etkileri nedeniyle aspirinin fayda/zarar dengesi dikkate alındığında rutin kullanımı tavsiye edilmez. Ancak, özetlenen risk faktörlerinin herhangi birine sahip bireyler doktorlarına başvurmalıdır. Doktorları tarafından aspirin kullanmaları uygun görülen kişiler kullanabilirler. Bazı durumlarda varis çorabının giyilmesi ya da pıhtılaşma sürecinin önlenmesine yönelik tedavi alınması uygun olabilir.

DVT açısından risk teşkil eden herhangi bir hastalığı olan kişilerin havayolu seyahati esnasında talihsizlik yaşamaması ve yolculuğun sorunsuz olması için herhangi bir "kan inceltici" tedavi ile koruma sağlanması, seyahat öncesinde stabilize edilmesi önemlidir. Hastalığınızın havayolu şirketi ve tedavi eden hekim tarafından bilinmesi size detaylı bilgi verilmesi açısından önemlidir.

Diyabet – Şeker Hastalığı

Yapacağım havayolu seyahati için doktorumla görüşmem gerekir mi?

Kontrol altına alınmış şeker hastalığı, havayoluyla seyahat edenler için önemli problemler oluşturmaz. Ön planlama önemlidir. Seyahatten 4-6 hafta öncesinde doktorunuz veya tedavinizle ilgilenen uzman ekip ile görüşülerek konuşulması, seyahat hazırlığının önemli bir parçasıdır.

Nasıl bir hazırlık yapmalıyım? Yanımda neler taşımalıyım?

İnsülin kullanması gereken yolcular gezi dönemi için insülin gibi temel sıvı içerikli ilaçları yanlarında taşıyabilmektedir. Bu sıvılar için 100 ml limitin üzerinde büyük miktarlara da izin verilebilir. Ancak ihtiyaç durumunun doğruluğunun kanıtlanması gereklidir. Yolcuların seyahat edecekleri havayoluyla ve kalkış yapılacak havalimanıyla irtibat kurarak konu hakkında önceden teyit almaları gereklidir.

İnsülin pompaları ve/veya sürekli glikoz izleme cihazları kullanan şeker hastalarının bu tür cihazları uçak içerisinde kullanmalarına ilişkin kesin tavsiyeleri almak üzere havayolu şirketi ile iletişime geçmeleri esastır.

Yolcular hastalıkları ile ilgili tıp uzmanları tarafından kendilerine verilmiş belgeleri yanında bulundurmalıdır.

Diyabetik yolcuların yeterli ekipmanı (glukometre, lanset, kuru pil vs) ve ilaçları el bagajlarında taşımaları esastır.
Ayrıca uçuşta kullanılmayacak insülinin genel bagaj bölümüne verilmesinin, insülinin bozulmasına yol açabilecek sıcaklığa maruz kalmasına sebep olabileceği veya bagajın kaybolması ihtimali de göz önüne alınmalıdır.

Şeker düşmesini (hipoglisemi) tedavi etmek için glukoz tabletleri veya tatlılar gibi karbonhidratların yanınızda bulundurulması yararlı olacaktır. Aynı zamanda, yemeğin gecikmesi durumunda aperatif veya bisküvi gibi daha uzun ömürlü karbonhidratların yanınızda taşınması yararlı olabilir.

Uçakta ne yapmalıyım?

Ani şeker düşmesinin belirtileri de dahil olmak üzere diyabet kontrolünü etkileyebilecek aşırı kafein ve alkolden uzak durun. Kuzey yada Güneye seyahat ediyorsanız insülin veya diğer ilaçlarınızın zamanlamasını değiştirmenize gerek yoktur. 5 saat diliminden daha az fark olan bir seyahat gerçekleştiriyorsanız düzeninizi koruyabilirsiniz. Batıya seyahat etmek gününüzün daha uzun olacağı anlamına gelir ve daha fazla insüline ihtiyaç duyabilirsiniz. Doğuya doğru seyahat etmek gününüzün daha kısa olacağı anlamına gelir, daha az insüline ihtiyaç duyabilirsiniz. Ağızdan şeker ilacı kullanıyorsanız, tek doz atlamak yerine birbirine yakın iki doz almak daha kolay olabilir.
Kısa süren hafif yüksek glikoz seviyeleri zarar vermeyecektir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, diyabet takibinizi yapan uzmanlarla seyahatiniz öncesinde görüşmeniz en iyisidir.
Bazı güvenlik tavsiyeler:
Yemek yemiyor olsanız bile, insülin alımınıza her zaman devam edin.
Kan şekeri seviyeniz 14 mmol/l (252mg/dl) üzerinde iste keton testi yaptırın.
Pozitif keton testi her zaman ekstra insülin ile tedavi gerektirir.

Hamilelik

Ticari havayolu uçuş şartları, normal seyir gösteren bir hamilelik için tehdit oluşturmaz. Uçuş irtifalarında Normal Kabin Basınçlama olan hava aracında anne hemoglobinleri %90 oksijenle doygundur. Bebeğe ait hemoglobin (HBF)’in anneye göre artmış oksijen taşıma kapasitesi, bebeğin artan kan hücre miktarı ve Bohr etkisi gibi faydalı koruyucu mekanizmalar sayesinde, bebeğin kanında oksijen basıncında çok küçük oynamalar olur. Anne ve bebek açısından normal seyreden hamilelikte havayolu seyahatlerinde asıl sıkıntılı durum; istenmeyen uçuş rötarları ve acil durumlar halinde gerçekleştirilen acil iniş yapılan meydanlarda Kadın Doğum kliniklerinin olmaması veya yetersiz oluşudur.

Bu sebeple birçok havayolu şirketi kurallarında tek bebek hamileliğinde 36. gebelik haftasından sonra, çoğul bebek hamileliğinde ise 32. gebelik haftasından sonra uçakla seyahate izin verilmez. Yine çoğu havayolu şirketi tarafından 28. gebelik haftasından sonra yapılacak seyahatlerde gebelik haftasını ve beklenen doğum tarihini bildiren, hamileliğin komplikasyonsuz normal seyrinde ilerlediğine dair doktor raporu istenmektedir.

Bazı özel durumlarda havayolu şirketleri istisnai uygulamalara izin verebilir. Havayolu şirketlerinin bu konudaki uygulamaları ile ilgili bilgiler söz konusu şirketten edinilebilir.

İnsülin Kullanımı

Havaalanı güvenlik tarama donanımlarının insülin pompaları üzerine olası etkileri hakkında bazı endişeler olmuştur. Ne yazık ki bu konuda farklı pompa üreticilerinin farklı tavsiyeleri olmaktadır. Bazı üreticiler bu pompaların X-RAY ekipmanı gibi güvenlik tarama donanımlarından güvenlice geçebileceğini söylerken bazı üreticiler düşük doz X-RAY ekipmanı kullanılan bazı tüm vücut tarayıcılarının bile insülin pompalarını etkileyebileceğini ifade etmektedir.

Eğer bir insülin pompası kullanıyorsanız, gerekli tavsiyeleri almak üzere pompanın üreticisine başvurmanız önemlidir. Eğer üreticiniz pompanızın bazı tarama ekipmanlarından geçemeyeceğini söylüyorsa, seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ve havalimanının gerekliliklerini öğrenmek yerinde olacaktır.

Kabin hava basıncındaki değişiklikler, insülinin vücuda salınımı üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Uçağın tırmanması esnasında kabin hava basıncındaki azalma, insülin şırıngası veya tüpünde hava kabarcıklarının oluşumuna veya hava kabarcıklarının genişlemesine sebep olarak insülinin salınımında hafif bir artışa neden olabilir. Bu durum da hipoglisemi semptomlarına neden olabilir. Çok nadir olsa da, yüksek irtifada ani kabin dekompresyonu (kabin basıncının ani kaybı) durumunda daha ağır bir etki görülebilir. İniş sırasında insülin salınımında hafif bir azalma da mümkündür. Seyahat öncesi bu hususları diyabet takibinizi yapan doktorunuzla görüşmelisiniz.

Gittiğiniz ülkede kullanılan insülin formlarını gitmeden önce araştırarak, insülin gerekliliği halinde hangi insülin formunu bulabileceğiniz ve nasıl kullanacağınıza dair bilgi sahibi olmanız fayda sağlayacaktır.

Kalp Hastalıkları

Kalp rahatsızlığı bulunan ve durumu stabil olan kişilerin büyük bir çoğunluğu emniyetli bir şekilde havayolu ile seyahat edebilir. Ancak kişinin kalp rahatsızlığı ciddi ise ve stabil değilse, durumu düzelip stabil hale gelinceye kadar havayolu ile seyahati ertelenmelidir. Havayolu ile seyahat planınızı doktorunuz ile paylaşmanız ve Sağlık Sigortanızı yaptırmanız önemli diğer bir husustur.

Eğer doktorunuz hava yolu ile seyahat edebileceğinizden emin değilse, havaalanında veya uçuş esnasında örneğin ilave oksijen desteği gibi özel bir destek gerekiyorsa, uçuşunuz öncesi ilgili havayolu şirketi ile doğrudan ya da web ortamında temasa geçip, havaalanına gelişinizden uçuşunuz sonlanıncaya kadar ilave tıbbı donanım ve oksijen ihtiyacınızı bildirebilir, havayolu şirketinde var olan destek hizmetinden veya sağlık destek ekibinden yardım alabilirsiniz. Havayolu şirketinde böyle bir destek hizmet yok ise o havayolu şirketi ile seyahatiniz mümkün olamayacaktır.

Bazı durumlarda havayolu şirketi havayolu ile seyahat edebilmeniz için, doktorunuz ile görüşmenizi, ilave soruların olduğu bir formun doldurulmasını isteyebilir. İlaçlarınızı el bagajınızda taşımanız uçuş esnasında kullanım ihtiyacınız olabileceği için önemlidir. Ayrıca ilaç reçetenizin kopyasını yanınızda bulundurmanız önemlidir.


Kırıklar ve Alçı

Uçuş esnasında alçıya bağlı olarak kan dolaşımının etkilenmesinden kaynaklanan uzuvlarda ödem olabilir. Bu da kan dolaşımını etkileyebileceği için bir çok havayolu şirketi alçı uygulandıktan sonraki ilk 24-48 saat arasında uçuşa izin vermez. Bu sebeple alçının uygulandığı tarihi gösteren bir belgenin yanınızda olması önemlidir. Eğer daha öncesinde uçmanız gerekiyorsa havayolu şirketleri genelde alçınızın boydan boya kesilmiş olmasını istemektedir ki herhangi bir şişme olduğunda kan dolaşımınız etkilenmesin. Alçının boydan boya kesilmesi ve uçuştan sonra tekrar alçı uygulanması işlemlerini kendinizin ayarlaması gereklidir.

Kolunuz veya bacağınızda kırık varsa, acil çıkışlarda oturmanıza izin verilmez. Hareketinizi kısıtlayan ve tek koltuğa sığmanızı zorlaştıran kırık-alçı durumlarında birden fazla koltuk satın almanız gerekebilir. Bu, kırık uzvunuzu yukarda tutularak şişmesini engellemenize de olanak sağlar.

Pnömatik ateller hava ile şişirilen ve genellikle ilk yardım ekipleri tarafından şüpheli kırıklarda uzuvları hareketsiz tutabilmek için kullanılan plastik aletlerdir. Atel içindeki basınçlı hava uçak içindeki basınç değişikliklerinden etkileneceğinden dolayı uçuş için uygun değildir.

Kontakt Lens Kullanımı

Kontakt lens kullanan yolcularımızın, uçuş sonrası en sık tanımladıkları şikayetlerden birisi göz kuruluğudur. Yaşadığımız yerlerde konforlu diyebileceğimiz klimalı bir ortam havasının nem oranı yüzde 40-70 arasındadır, ancak bu oran uçuş esnasında yüzde 20 seviyelerine inebilmektedir.

Özellikle çay, kahve ve alkol gibi vücut sıvılarının azalmasına sebep olabilecek içeceklerden uçuş öncesi ve uçuş esnasında fazla miktarda tüketilmemesi ve son yıllarda gelişen lens teknolojisi ile yüksek gaz geçirgenliğine sahip kontakt lensler, göz kuruluğuna bağlı şikayetleri büyük oranda ortadan kaldırmıştır.

Kontakt lens kullanan yolcularımız yolculuk esnasında koruyucu içermeyen suni göz yaşı kullanabilirler. Ayrıca yolcularımızın uçuş esnasında uyumadan önce kontakt lenslerini çıkarmaları ve uçuşta yanlarında 100 ml’yi geçmeyecek şekilde getirebilecekleri kontakt lens solüsyonlarında lenslerinin nemli kalmasını sağlamaları önerilerimiz arasındadır. Kontakt lens kullanıcıları eğer uçuş esnasında lens ile ilgili bir rahatsızlık hissederlerse; lenslerini hijyen kurallarına uyarak çıkarmalı ve el bagajlarında bulunmasını önerdiğimiz yedek gözlüklerini kullanmalıdırlar.

Kulak ve Baş Ağrısı

Modern uçaklarda kabin basınçlaması 5000 - 8000 feet yüksekliğe göre ayarlanmaktadır. Uçağın tırmanışa geçmesi ile bu irtifalardaki basınç, deniz seviyesine göre düşük olduğu için vücut boşluklarında (orta kulak ve sinüsler gibi) var olan gazlar genişler, orta kulaktaki gazlar östaki tüpü ile ağız yoluyla, sinüslerdeki gazlar ise burun yoluyla dış ortama boşalır. Böylece orta kulaktaki veya sinüslerdeki gazların basıncı ile dış ortamdaki basınç uyumlu hale gelir. Uçağın inişi sırasında ise dış ortam basıncı artar, vücut boşluklarında ki basınç ile dış ortamın basıncının eşitlenmesi için aynı yollarla ters istikamette hava girişi gerekir
.
Kulak veya baş ağrınızın olmaması için, uçağın alçalışa geçmesi ve inişi sırasında düzenli yutkunmak, yudum yudum su içmek, sakız çiğnemek, esnemek basınç eşitleme sistemlerinin çalışmasına yardım ederek ağrıyı engelleyecek veya azaltacaktır. Bebeklerin ağlaması, emzik, biberon veya anne sütü emmesi de aynı etkiyi yapar.
Kulak kiri, tonsillit, sinüzit, orta kulak iltihabı, grip gibi enfeksiyonların neden olduğu ödem ve tıkanıklar, östaki tüpü ile ilgili yapısal problemler bu basınç eşitleme sistemlerinin rahat çalışmasını engeller. Bu durumlar sıklıkla ağrı ile, nadiren de kulak zarı yırtılması ve kulak kanaması ile sonuçlanabilir. Bu gibi enfeksiyonlarınız iyileşinceye kadar ve bu bölgelere göre ait anatomik sıkıntılarınız giderilinceye kadar havayolu ile seyahat planınızı ertelemenizi öneririz.

Kuruyemiş allerjisi

Kuruyemislere allerjim var, havayolu ile seyahat ederken risk altında mıyım?

Bu durum havayolu şirketlerine göre değişiklik gösterebilmekte olup, bu konu ile kesin bir cevap verebilmek mümkün değildir. Örneğin yemeklerinde veya aperatiflerinde fıstık bulundurmayan bir havayolu uzun menzilli uçuşlarının menüsünde fıstığa yer verebilir. Yine business ve first class uçuşlarında diğer kuruyemiş türleri de yer alabilmektedir.

Bazı havayolu şirketleri, yolcunun önceden bildirmesi durumunda bu ürünleri uçuşlarından çıkarabilmektedir. Ama bu durum bile diğer yolcuların kendi tüketimi için veya yanlışlıkla olsa bile fındık fıstık ürünlerini yanlarında getirmeleri gerçeğini dışlayamaz.

Günümüzde eser miktarda bile olsa riskli gıda içerik bildirimleri yaygınlaşmıştır. Bugüne kadar kimsenin uçakta fındık-fıstık tozunu soluması sebebiyle öldüğü düşünülmemektedir. Oluşan reaksiyonların çoğu hafif veya orta şiddette hissedilmektedir. Üstelik birçok uçak, şiddetli allerjik reaksiyon tedavisi için ilaç içeren, hekim kullanımı gerektiren, kapsamlı bir tıbbi kit taşımaktadır. Yine de allerjik bir bünyeniz varsa, doktor tarafından reçete edilmiş ilaçlarınızın yanınızda olduğundan ve uçak içinde kullanılabilir olduğundan emin olmalısınız.

Uçak içindeki kabin memurları yanınızda taşıdığınız ilaçlarla tedavinizi uygulamak için eğitilmemişlerdir ama size imkan ve bilgileri dahilinde destek vereceklerdir. Olası tedavi gereksinimi durumunda yanınızda bulunan aile üyeleriniz, arkadaşlarınız, varsa yolculardan gönüllü sağlık personeli tarafından yardım edilmesi beklenmelidir. Eğer epipen türü adrenalin otoenjektörünüz varsa, bunlara uçakta izin verilebilmektedir. Fakat yanınızda bu ilaç ve ekipmanın mutlaka gerekli olduğuna dair bir yazınızın olması ve güvenlik geçişlerinde ilgili personele göstermeniz önem arz etmektedir.
 

Oksijen desteği

Uçuşum sırasında oksijene ihtiyacım olacağı söylendi. İhtiyacım olan oksijeni yanıma alabilir miyim?

Uluslararası gereklilikler nedeniyle, tıbbi amaçlar için, yolcuların küçük oksijen veya hava tüpü taşımalarına ancak havayolu şirketiyle önceden anlaşmak kaydı ile izin verilmektedir.

Bazı havayolları, yolcuların kendi oksijen tüplerini taşımalarını izin verirken veya yolcular için özel tüpler tedarik edebiliyorken (genellikle bir ücret karşılığında) bazı havayolları izin vermeyebilir. Kendi oksijen tüpünüz ile veya havayolu şirketi tarafından tedarik edilecek oksijen tüpü ile seyahat etmenize izin verebilen havayolu şirketi, doktorunuz ile görüşmenizi, ilave soruların olduğu bir formun doldurulmasını, sağlık raporu düzenlenmesini isteyebilir. Ayrıca, havayolunun oksijen taşınmasını kabul ettiği durumlarda bile”küçük” tabirinin neye tekabül ettiğinin tam bir karşılığı yoktur. Genellikle kullanılacak tüpün yolcu koltuğunun altına (tüp uçuş sırasında kullanılacaksa) veya başüstü dolabının içine rahat sığacak kadar küçük olması istenmektedir.

Check- in sırasında sorun yaşanmaması için lütfen biletinizi satın almadan önce havayolu şirketinin oksijen tüplerinizin taşınmasına ilişkin şartlarını dikkatlice inceleyiniz.

Psikiyatrik Rahatsızlık

Psikiyatrik rahatsızlığım var. Havayolu ile seyahat edebilir miyim? Havayolu ile seyahat etmem hastalığımı kötüleştirir mi?

Havayolu şirketiniz, rahatsızlığınız hakkında telefon yada bilgi formu ile doktorunuzdan daha fazla bilgi alarak bu sorunun en uygun yanıtını verebilir.

Solunum Hastalıkları

Astım ve Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan bireylerin çoğunluğu sorunsuzca hava yolu ile seyahat edebilir. Ancak kendileri için elzem olan ilaçlarını örneğin inhalerlerini el bagajlarında bulundurmalıdırlar.

Yolcu uçaklarında kabin basınçlaması genel bilinenin aksine deniz seviyesine göre değil oksijen oranının çok az oranda azaldığı 5000 ve 8000 feet yüksekliğe göre yapılmaktadır. Hafif ve orta derecede rahatsızlığı bulunan kişilerin çoğunda bu irtifalarda herhangi bir semptom beklenmez. Ancak hakkınızda doğru bir değerlendirmeyi ancak sizin bütün tıbbı geçmişinizi bilen ve tedavinizi planlayan doktorunuz yapabilir. Lütfen seyahat planınızı doktorunuz ile paylaşınız. Genel olarak belirgin bir şekilde nefessiz kalmadan 50 metre mesafeyi normal adımla yürüyebiliyor veya iki kat arasındaki merdivenleri çıkabiliyorsanız ilave oksijene ihtiyaç duymadığınızı söyleyebiliriz.

İlave oksijen gereksiniminiz varsa bunun temininin sağlanması için havayolu şirketine bu durumunuzu yolcu bilgilendirme formunuz ile seyahat öncesinde bildirmeniz önemlidir. Bazı havayolu şirketleri bu hizmeti bedeli karşılığı vermektedir. Bazı havayolu şirketlerinde ise bu hizmet verilmemektedir. Havayolu şirketinden bu konuda bilgileri seyahat öncesinde sağlayabilirsiniz.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerin çoğunluğunda ilave oksijen desteği sayesinde güzel yanıtlar alındığı ve bu sayede bu kişilerin dünyanın her köşesine seyahat edebildiği gösterilmiştir.


Uçuş Korkusu

Uçağa binme düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Uçuş korkumu yenmenin tedavisi var mı? Korkumun nedeni nedir?

Uçuş korkusu, yılan ve örümcek korkusu fobisinden sonra gelen üçüncü en yaygın fobidir. Uçuşta yetişkinlerin %90 ında endişe olurken yolcuların %10-25 inde uçuş korkusu olur. Uçuş korkusunun bileşenleri yükseklik korkusu, kontrol kaybı, kapalı yer korkusu, bilinmeyen korkusu ve fiziksel etkilerdir.

Korkunun üstesinden gelmek için bazı havayolları uçuş korkusunu azaltmak ile ilgili örneğin türbülans hakkında, uçuşun genel hatları hakkında, uçak gürültüsü gibi konularda kısacası strese ve korkuya neden olabilecek durumlara karşı çeşitli davranış teknikleri ile beraber eğitici bilgilendirmeleri içeren programları düzenlemektedir. Bu programların sonunda genellikle kontrol altında final uçuşu gerçekleştirilir. Bu programların etkinliği ve yararı görülmüştür.

İleri düzeyde uçuş korkusu olan vakalarda doktoru tarafından uygun görüldüğü ve reçete düzenlendiği taktirde anksiyolitik veya trankilizan ilaçlar kullanılabilir.

Uçuş korkusu olan kişiler için uçuş sırasında kafein ve alkolden uzak durulması tavsiye edilir.

Uyku Apnesi

Uyku apnem var; Uçak kabini içinde kullanmak üzere CPAP makinemi el bagajı şeklinde uçağa alabilir miyim?

Havayolu şirketine CPAP makinenizi uçak kabinine almak istediğinizi bildirerek rezervasyonunuzu yaptırmalısınız. İlave olarak havayolu şirketi, doktorunuzdan bu cihazı kullanmak zorunda olup olmadığınızı bildirir belge isteyebilir. Kabin içerisinde cihazına uygun güç kaynağı bulunmayabilir. Bu yüzden havayolu şirketi kuru pil ile çalışabilen cihaz kullanmanızı önerebilir.

Güvenlik noktalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Havalimanlarımızda uçağa binmeden önce güvenlik kontrollerinden geçmek esastır. Söz konusu kontrollerin uygulandığı güvenlik noktalarında bazı hususlara dikkat ederek daha kolay ve çabuk geçiş sağlanabilir.
  1. Kabin içinde taşınması yasak olan eşyalarınızı güvenlik kontrol noktalarına gelmeden check-in esnasında uçak altına vereceğiniz bagajlarınıza koyunuz.
  2. El çantanızda veya kabin içinde taşıyacağınız bagajlarınızda sıvı kısıtlaması kapsamında değerlendirilebilecek eşyalar bulundurmayınız.
  3. Kapı tipi metal detektörden geçiş sırasında üzerinizdeki ceket, mont, kaban gibi kıyafetleri ve metal aksamlı kemer gibi aksesuarları çıkartıp, cep telefonu, kalem, bozuk para gibi her türlü metal ve elektronik maddeler ile birlikte x-ray cihazına bırakınız.
  4. Yanınızda bulunan bilgisayar, tablet gibi elektronik aletleri çantanızdan çıkararak ayrı ayrı kontrol edilmek üzere x-ray cihazından geçiriniz.
  5. Tüm bebek arabası, puset, oturaklar, yürüteç, mama sandalyeleri ve benzeri eşyalar x-ray cihazlarında kontrol edilmektedir. Çocuğunuzu taşımakta olduğunuz bebek arabası, kanguru veya beşiğinden ayırarak söz konusu eşyayı x-ray cihazına bırakarak metal detektörden geçiniz.
  6. Hava meydanlarına silah, patlayıcı, silah taklitleri, oyuncaklar, vs. gibi eşyalar ile girilemez, üzerinde bu tür eşyası olanların bunu kontrol noktalarına bildirmesi gerekmektedir.

Kabin Bagajında ve Uçakaltında Taşınabilecek Veya Yasaklı Olan Maddeler

Madde

Kabin bagajı

Uçakaltı bagaj

(1) Ateşli ve Ateşli Olmayan Silahlar ve Bileşenleri

Her türlü çaptaki ateşli yivli silahlar 

HAYIR

EVET

Her türlü yivsiz av tüfekleri ve pompalı tüfekler  

HAYIR

EVET

Ateşli Silahların Taklit ve Benzerleri ile İmitasyonları

HAYIR

EVET

Havalı(basınçlı ve Co2), bilye/boncuk/boya/saçma/kurusıkı atan/sportif vb. silahlar ve bunların kapsülleri

HAYIR

EVET

Gizli ve Kamufle Edilmiş Gerçek Silah ile El Yapımı Silahlar (Çakmak silah ve Kalem Silah, Baston silah vb.) 

HAYIR

EVET

Silahların uzak görüşünü sağlayan dürbünler dâhil her türlü silah parçaları, şarjör ve mermileri

HAYIR

EVET

İşaret fişeği tabancaları, yarış başlatma silahları, acil durum tabanca ve fişekleri

HAYIR

EVET

(2) Sivri /Keskin Uçlu/Delici Silah ve Eşyalar

Balta ve çeşitleri

HAYIR

EVET

Satır

HAYIR

EVET

Ok/ok tabancaları/yay

HAYIR

EVET

Kanca/ Pala/ Kılıç/ Kama /Sustalı bıçak

HAYIR

EVET

Kasatura/Süngü/Hançer Ninja Yıldızı- fırlatılan yıldızlar Saldırma Avcılık Bıçakları ve Malzemeleri

HAYIR

EVET

Dart Zıpkın Dağcılık malzemeleri (krampon, çekiç, balta, tırmanma sopaları) Kayak ve batonlar Buz pateni, her türlü yay-ok

HAYIR

EVET

Dikiş iğneleri vb Enjektörler/hipodermdik iğneler /Balıkçılık iğneleri

HAYIR

EVET

Bıçak ve çatal takımları/Kalem Bıçaklar/Maket Bıçağı/Örgü ve mangal Şişleri/Tırnak makası, Törpü vb./Medikal kesici aletler ( neşter, bisturi vb.)/Çakı, sustalı çakı, çok amaçlı çakı/Seramik Bıçaklar

Kamufle/özel yapım bıçaklar (Kart, kalem, kemer bıçak, Şişli Baston vb.)/Döner bıçağı/Jiletler/ Usturalar/Dalgıç bıçağı/Buz kıracağı/baltası/Tirbuşon

HAYIR

EVET

Kâğıt Makası/Tel Makası/Terzi Makası/Tavuk Makası/Berber Makası/Sebze Makası budama makası

HAYIR

EVET

Çekiç/Keser Tornavida/Matkap/Akülü vidalama ve matkaplar ile uçları/Testere (ağaç testeresi, elektrikli testere, demir testeresi, kıl testere vb.),/Şerit metre/Çok amaçlı alet setleri/levye/Iskarpela/Tamir aletleri (pense, kargaburnu, yankeski)/Boru anahtarı/kurbağacık/ anahtar takımları/Çivi tabancası/cıvata tabancası/silah olarak kullanılabilecek 6 cm’den büyük bıçaklı veya şaftlı aletler

HAYIR

EVET

(3)Keskin ve Sivri Uçlu Olmayan Silah/Nesne/Eşyalar

Her türden cop/baton, (Şok, elektrikli, polis, teleskopik vb.)/Spor sopaları (Golf, Kriket, Beysbol, Hokey, Lakros, softbol, Sopalar, ıstaka vb.)/Kalın urgan, Halat, Zincir vb./Balıkçılık Malzemeleri ve Olta Takımları/Kürekler (Kano vb.)/Kelepçeler/Spor tahtaları (Kaykay /kayak/sörf tahtası)/Mancınık vb./Sapan/Elektro Şok Aletleri vb.     /Her türlü bayıltma aletleri, (hayvan bayıltma ve öldürme vb.)/Muşta/Topuz/Boğma teli-zinciri/Mınçıka (zincirli sopa)/Dövüş sopaları

HAYIR

EVET

(4) Patlayıcılar ve Patlayıcı Düzenekleri ile Bileşenleri

Plastik patlayıcılar (C4 vb.)/A4/Semptex/Dinamit TNT/Sıvı patlayıcılar/Patlayıcı düzenekleri/patlayıcı taklitleri/benzerleri/replikantları/imitasyonları/El bombası ve taklitleri/ benzerleri/ replikantları/ imitasyonları/cephane ve mühimmat duman bombası-ses bombası vb./piroteknikler/Patlayıcı düzenek ateşleyicileri (Fünye ve Fitiller vb.)/Patlayıcı düzeneklerin güç kaynakları (pil vb.)/Patlayıcı düzeneklerin zamanlayıcıları (saat vb.)

HAYIR

HAYIR

Fünye ve Fitiller/Her türlü patlayıcı ve patlayıcı sistemleri/Havai fişekler/ İşaretleme fişekleri/Mayın ve Askeri patlayıcılar/El bombaları/Maytaplar/Yüksek riskli yanıcı ve parlayıcılar/Duman çıkartanlar /NBC’ler (tıbbi amaçlı olanlar hariç)

HAYIR

HAYIR

(5)Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı ile Gazlar

Sprey boyalar/sprey yapıştırıcılar/Tiner ve terebentin vb. incelticiler/Gazlar ve Gaz Tüpleri  (oksijen, propan gazı, bütan gazı, asetolon )/Çakmak yakıtları (Sıvı-Gaz)/Meşale alevli çakmaklar (Pürümüz çakmaklar), Güvenli olmayan her türlü kibrit (Her yüzeyde yanabilen kibrit)/Alkol Oranı %70’i geçen içecekler ve sıvılar (kolonya vb.)/Hertürlü yanıcı parlayıcı ürünlerin/taklitleri/benzerleri/imitasyonları/replikantları

HAYIR

EVET

(6) Kimyasal Biyolojik Nükleer (NBC) ve Tehlikeli/Zehirli Maddeler

Asitler ve Sıvı Bataryalar/büyük katı bataryalar/Radyoaktif maddeler (sağlık hizmetlerinde kullanılanlar hariç)/Kuru Buz ( 2 kg’dan fazla )/Kendinden parlayan maddeler  (neler olduğu yazılacak)/Yangın Söndürücüler/Zehirler ve Zirai mücadele ilaçları (Haşere ilaçları, fare zehirleri vb.)sinek böcek öldürücüler(sprey/katı)/Bulaşıcı ve biyolojik tehlike içeren maddeler ( mikroplu kan, bakteri ve virüsler)/Kimyasal/biyolojik ajanlar. (hardal gazı, sarin, şarbon, çiçek, siyanür, tularemi, botulism, ebola, marburg gibi yüksek ateşe neden olan V.H.F’lar)/Sakat bırakan ve hareketi kısıtlayan bayıltıcı spreyler (biber gazı, göz yaşartıcı gazlar, CN ve CS gazları hayvan kovucu spreyler, asit spreyleri vb.)/ Çözücü, aşındırıcı, ağartıcı ve sökücüler (Klor, Çamaşır Suyu, Tuzruhu vb. tahriş ediciler)/Oksijen tüpleri(Kimyasal oksijen üreticiler, dalgıç tüpleri, sıvı oksijen tüpleri)/Isı üreten/çıkaran araçlar/Nitrojen tüpleri. 

HAYIR

EVET

(7) SIVI/ AERESOL/JEL-SAJ YASAKLARI (100 ml. ’den büyük ve 1 litrelik poşete konulmamış)

Su, şurup, içecekler vb. her türlü sıvı/Parfümler, losyonlar, Kontak lens sıvıları vb. her türlü sıvı/Sıvı ilaç ve bebek mamaları(Ek17 8-c istisnalar hariç) /Kremler, yağlar (kozmetik yağlar dahil), maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olanlar hariç)/Tıraş köpükleri, Tıraş jelleri, saç vb. jöleler/ Diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler/Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler/Şampuanlar; saç kremleri vb. ürünler/Aerosol ve Spreyler/Deodorantlar; Spreyler (saç spreyleri vb.)/Püskürtülen diğer sıvı ürünler (boya vb.)/ Yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler.

HAYIR

EVET

Sıvı Kısıtlamaları Uygulaması

Sıvı kısıtlamalarının dayanağı uluslaarası kurallar olup ülkemizde SHGM’nin talimatı ile 1 mart 2009 tarihi itibari uygulama başlamıştır.

Sıvı kısıtlamaları uygulaması yurtiçi, yurtdışı ve transfer uçuşları kapsar.

Sıvı kısıtlamalarına genel olarak, sıvı, aerosol ve jeller girer.
Örneğin;
 - Su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı
 - Kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç)
 - Traş köpükleri, deodorantlar
 - Diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler
 - Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler
 - Kontak lens sıvıları
 - Şampuanlar
 - Yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler

İstisna olarak;

 - İlaçlar (Yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun/belgesi ibrazı ile ve orijinal ambalajında olmak koşuluyla)
 - Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor olması koşuluyla ve yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek miktar kadar.)
 
Ancak kontrol noktasında güvenlik görevlileri istisnai durumu belgelemenizi veya ilacı/mamayı/sıvıyı tatmanızı talep edebilir.

Uçağa yanınızda taşıyacağınız el bagajında/çantasında sadece 1 adet, 1 litrelik ağzı kilitli torba içerisinde her biri maksimum 100 mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşıyabilirsiniz.

Ağzı kilitli torba olarak 1 litrelik (yaklaşık 20cm x 20 cm) kilitli buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz.
Son güvenlik kontrol noktasında sıvılarınızın içinde olduğu kilitli poşeti çantanızdan çıkararak x-ray cihazına ayrı olarak koymanız gerekmektedir.

Gümrüksüz (Duty Free) satış mağazalarından satın alınan ve yukarıda belirtilen sıvı, jöle, aerosol ve sprey tanımlanmasına giren ürünlerin yolcu beraberinde kabinde taşınması aşağıda belirtilen şartlarda mümkün olabilir:
 
  1. Yolcunun satın aldığı ürünler, mağaza tarafından sağlanan standartlara uygun kurcalandığında belli olan bir poşete konulur.
  2. Ürünler poşete yerleştirildikten sonra, alışveriş fişinin veya faturanın bir nüshası dıştan okunacak şekilde poşetin içine konulacaktır. Alışveriş fişi veya fatura uçuşun yapılacağı günün tarihini taşımalıdır. (Bu uygulamada saat 02.00’a kadar kalkış yapması planlanmış uçuşlarda bir gün önceki tarih kabul edilebilir. Ayrıca tehirler (gecikme) nedeni ile fiili kalkışları ertesi güne sarkan uçuşlarda da bir  önceki gün tarihi kabul edilecektir.) Fiş veya faturada ayrıca uluslararası kodlar kullanılarak mağazanın bulunduğu ülke (TUR), Havaalanı, Havayolu İşletmesi (Uçakta yapılan satışlar için), poşetteki malzemelerin cins ve miktarlarını gösteren liste ile mümkün olduğu takdirde yolcunun adı-soyadı ve uçuş numarasına da yer verilecektir.
  3. Uçakta satılan gümrüksüz ürünler de, yolcunun seyahatine başka bir seferle devam edecek olması durumunda, bu usul ve esaslara tabi olacaktır.
 
Gümrüksüz mağazadan veya uçuş esnasında  aldığınız ürünler görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konacak ve poşetin ağzı yapıştırılacaktır. Bu poşet ve ürüne ait fatura güvenlik kontrol noktasında kontrol edildikten sonra uçağa alınmasına müsaade edilecektir.
 
Eğer varış noktanıza başka bir havaalanında aktarma yaparak gidecek iseniz son ineceğiniz havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasını açmamanız büyük önem arz etmektedir. Aksi halde aktarma yaptığınız havaalanında poşetin içeriğine el konabilir.
 
Eğer tereddüdünüz var ise lütfen seyahatinizden önce havayolu şirketi veya seyahat acentenize sorunuz. Havaalanındaki güvenlik görevlileri ve havayolu şirketi personeline yardımcı olunuz.
 
 
Uçakaltı bagajında sıvı kısıtlaması yoktur ancak; tehlikeli maddeler sınıfına giren sıvılarda havayolu işletmesinin politikasına uyulmalıdır.

Yolcu olarak seyahat eden uçuş ekibi/personel sıvı kısıtlamasına tabidir.

Bu kuralların dışında kalan uygun olmayan her türlü sıvı , güvenlik kontrol noktasında bulunan sıvı imha kutularına atılacaktır.

Kazakistan ve Katar arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması hakkında

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Kazakistan ve Katar arasında imzalanmış olan vize muafiyeti anlaşmasının 02 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği ve anlaşmaya göre, her iki ülkenin diplomatik ve özel pasaport hamili vatandaşlarının, birbirlerinin ülkelerini 90 gün içerisinde 30 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaf olarak ziyaret edebilecekleri bildirilmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yeni Zelanda’nın e-vize uygulaması

Yeni Zelanda vizesine başvuran tüm ülke vatandaşlarına vizelerinin bundan böyle e-vize olarak ita edileceği; bu çerçevede, Türkiye’den yapılan başvurularda başvuru sahibinin pasaportunu, taratılmak üzere Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçiliğine getirmesi gereklidir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Surinam’ın ülkemiz vatandaşlarına uygulamaya başladığı vize muafiyeti hakkında

Surinam Dışişleri Bakanlığının Notası ile 1 Mart 2016 tarihi itibariyle başlayan uygulama çerçevesinde, turistik amaçla Surinam’ı ziyaret eden vatandaşlarımıza Surinam’a varışlarında “turist kartı” verilmesi suretiyle vize muafiyeti sağlanacağı bildirilmektedir.

Tek giriş hakkı sağlayan turist kartının 100 ABD Doları veya 90 Avro karşılığında ita edileceği, turizm amacı dışındaki ziyaretler için vize uygulamasının devam edeceği ifade edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-Vize Kolaylığı Hakkında

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Elektronik Vize (e-vize) uygulamasında aranan ön şartın kapsamı sınırlandırılarak, daha evvel tüm OECD ülkelerini kapsayan mekanizma yerine, sadece Schengen ülkeleri/ABD/İngiltere veya İrlanda’nın geçerli vizesi ya da ikamet izni şartı getirilmiş ve söz konusu değişiklik Dışişleri Bakanlığı’nın tüm temsilciliklerine 11.02.2016 tarihi itibariyle bildirilmiştir. Bu kapsamda, anılan tarihten önce geçerli OECD ülkeleri vizesine veya ikamet iznine sahip olduğundan dolayı e-vize alan yabancıların, e-vize geçerlilik süresi içerisinde ülkemize gelmeleri halinde, Schengen ülkeleri ABD/İngiltere veya İrlanda geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni şartı aranmadan girişlerine izin verileceği belirtilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bosna Hersek’e yönelik Vize Rejimimizde Değişiklik Hakkında.

Ülkemiz ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde, umuma mahsus pasaport hamili Bosna Hersek vatandaşlarının 60 gün süreli vize muafiyet süresi 1 Nisan 2016 itibariyle 90 güne çıkarılmıştır. Ülkemize 60 gün vize muafiyetiyle 1 Nisan 2016 sonrası girmiş olan ve halen ülkemizde bulunan umuma mahsus pasaport hamili Bosna Hersek vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapacakları tarih itibariyle vize muafiyet süresi 90 gün olarak uygulanacaktır.


Kamuoyuna saygıya duyurulur.

Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki Vize Muafiyet Anlaşmasının askıya alınması hakkında.

Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Rusya Federasyonu Hükumeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usüllere Dair Anlaşma’’ son gelişmeler ışığında karşılıklılık ilkesince kısmen askıya alınarak, ülkemize seyahat edecek hizmet pasaportu hamili Rusya Federasyonu vatandaşlarına 15 Nisan 2016 tarihinden itibaren vize uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diplomatik ve konsüler misyonlara sürekli görevle atanan Rusya Federasyonu Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlar ve aile mensupları, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına vizesiz olarak girebilecekler ve akreditasyonları süresince vizesiz seyahat edebileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne geçici görevle veya diğer amaçlarla seyahat edecek Rusya Federasyonu Hizmet pasaportu hamili vatandaşları vize almakla yükümlüdürler.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gürcistan ile Kuveyt arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması hakkında

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Gürcistan ve Kuveyt arasında Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri için Vize Muafiyeti Anlaşması’nın 23 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Anlaşmaya göre geçerli Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili olan taraf ülke vatandaşlarının, ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içinde 90 günü aşmayan süre zarfında, vizeden ve harçtan muaf olarak diğer tarafın ülkesine giriş yapma, transit geçme ve ikamet etme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Umuma Mahsus Pasaport Hamili Ukrayna Vatandaşlarına Yönelik Vize Rejiminde Değişiklik Hakkında.

Umuma mahsus pasaport hamili Ukrayna vatandaşlarına, halihazırda son 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemek kaydıyla 60 gün olarak uygulanan vize muafiyetinin 90 güne çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlanmış olup söz konusu uygulama 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Vietnam ile Kosta Rika arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması

Vietnam ve Kosta Rika arasında imzalanmış olan “Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti arasında Diplomatik ve Hizmet/Resmi Pasaport Hamillleri için Vize Muafiyet Anlaşması” 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmaya göre, her iki ülkenin diplomatik ve hizmet/resmi pasaport hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine girişlerinde ve birbirlerinin ülkelerinden transit geçişlerinde en fazla 90 gün süreyle vizeden muaftırlar.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Endonezya’nın ülkemiz vatandaşlarına Sağladığı Vize Muafiyeti

Endonezya’nın hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza turizm amaçlı seyahatlerinde tek taraflı olarak 30 (otuz) günlük vize muafiyeti, en az altı ay geçerli pasaporta sahip olunması, geri dönüş bileti bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın yasaklılar listesine alınmadığı durumlarda geçerli olacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kuveyt tarafından uygulanacak e-vize uygulaması hakkında

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda vize işlemlerinin kolaylaştırılması çerçevesinde Kuveyt tarafından Türkiye’nin içinde bulunduğu birçok ülkeye e-vize uygulamasına geçildiği bildirilmektedir. E-vize uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye evisa.moi.gov.kw sitesinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.