SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Başvuru Usul ve Esasları

3 Aralık 2011 tarihinde Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) ile yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar (uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş iptali, alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme) belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

Bagaj, vergi ve ücret iadeleri, online check-in zorlukları gibi mevzuat kapsamı dışındaki başvurular tüketici şikayeti olarak değerlendirildiğinden Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanına girmemektedir.

UÇAĞA KABUL EDİLMEME, UÇUŞ TEHİRİ/GECİKME, UÇUŞ İPTALİ VE ALT SINIF-ÜST SINIFA YERLEŞTİRİLME ile ilgili başvurularda yolcuların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 23 Mayıs 2014 tarih ve 36738619-622/674 sayılı Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında başvuruyu:

  • Önce şikâyete muhatap Hava Taşıma İşletmesine (havayolu şirketi), Hava Taşıma İşletmesi tarafından şikâyete verilen cevabın yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması ya da şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda ise Genel Müdürlüğümüze yapması esastır.

  • Genel Müdürlüğümüze iletirken aşağıdaki linkten online form ya da konuyu anlatır dilekçeye uçuşla ilgili bilgi ve belgeleri, yukarıda anılan Genelge’nin EK1’ indeki formu ekleyerek posta yoluyla gönderecektir.
 
İlgili mevzuatımız ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılmayan başvurular konunun Genel Müdürlüğümüzün ana hizmeti olması nedeniyle geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda havaalanlarındaki öneri ve şikâyet formu, görüş bildirim formu, telefon ya da e-posta gibi usul ve esasa uymayan başvurulara işlem yapılmayacaktır. Ayrıca, konu ile ilgili yanlış bilgi, belge ile işlem yapan yolcular hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Çağrı Merkezimizden (444 60 01) alınacaktır.

Mevzuatımıza aykırı davranılması halinde, yolcuların yetkili mahkemelere başvuru yapma hakkı saklıdır.