EASA Part - 147 Tip/Temel Onaylı Bakım Eğitim Kuruluşlarının Ülkemizde Yaptığı Modül Sınavları ve Verdiği Tip Teorik ve Pratik Eğitimleri Hakkında

27 Ocak 2015
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; EASA Part - 147 Tip/Temel Onaylı Bakım Eğitim Kuruluşlarının ülkemizde yaptığı modül sınavları ve verdiği tip teorik ve pratik eğitimlerinin SHY - 66 Lisanslandırma sürecinde aynen kabul edilebilmesi için Genel Müdürlüğümüze başvurarak sahip oldukları Yetki Belgesinin tanınması amacıyla izin almaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda, EASA Part - 147 Tip/Temel Onaylı Bakım Eğitim Kuruluşlarının ülkemizde yapacağı modül sınavları ve vereceği tip teorik ve pratik eğitimlerinin SHY - 66 Lisanslandırma sürecinde aynen kabul edilebilmesi yayımlanan "Memorandum on Activities of EASA Part 147 Approved Organizations In Turkey" Genelgemizdeki gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Genelge internet sitemizin ingilizce versiyonunda ilgili EASA Part-147 kuruluşları için yayımlanmıştır.

Duyuru için tıklayınız...