Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Avrupa Hava Seyrüseferi Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), D8 Sivil Havacılık Çalışma Grubu ve JAA-TO üyesidir.

Ülkemiz, kurucu üyeleri arasında olduğumuz fakat 66 yılı aşkın süredir temsil imkânı bulamadığımız ICAO’da 172 üye ülkenin 156’sının oyunu alarak Konsey üyesi olarak seçilme başarısını göstermiştir. Üç yıl süreyle bu Organizasyonun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır. Ayrıca, ICAO Avrupa Kuzey Atlantik Bölgesel Havacılık Emniyet Grubu ve D8 Sivil Havacılık Çalışma Grubu’nda da aktif yönetim görevlerini sürdürmektedir.

Ülkeler arasında karşılıklı seferlerin yapılmasını sağlayan İkili Hava Ulaştırma Anlaşmaları sayısı, 2017 yılı sonunda 169’a ulaşmıştır. Hava Ulaştırma Anlaşmalarının güncellenmesi ve yenilerinin yapılması, havayolu şirketlerimizin daha çok ülkeye daha çok sayıda sefer yapmalarının önünü açmaktadır.

Ülkemizin taraf olduğu çoklu anlaşmaların listesi aşağıda yer almaktadır:
Ülkemizin Üyesi ve İlişkide Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Bütün dünyada uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamaktadır.  Ülkemiz, 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile ICAO’ya üye olmuştur.  2017 yılsonu itibarıyla üye sayısı 192’ye ulaşmıştır.

Ülkemiz, 2016 yılında gerçekleştirilen 39. ICAO Genel Kurul Toplantısı’nda Konsey Üyesi olarak seçilmiş olup, 2019 yılı sonuna kadar 3 yıl süreyle bu görevi sürdürecektir.
 
European Civil Aviation Conference (ECAC)
ICAO’nun bölgesel (Avrupa) bir organizasyonu olup, esas fonksiyonu havacılık güvenliği alanında mevzuat geliştirmek ve üye ülkelerde güvenlik denetimleri yapmaktır.  Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı organizasyonda 2017 yılsonu itibarıyla 44 üye bulunmaktadır.
 
ICAO Avrupa Kuzey Atlantik Bölgesel Havacılık Emniyet Grubu
ICAO’nun emniyetle ilgili aldığı kararların Avrupa bölgesindeki uygulamalarını izleyen bölgesel bir ofistir. 2017 yılsonu itibarıyla Kuruluşun 57 üyesi bulunmaktadır.
 
European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)
Avrupa hava trafik yönetimini ve emniyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2017 yılsonu itibarıyla Kuruluşun 41 üyesi bulunmaktadır.
           
D8 Ülkeleri Sivil Havacılık Çalışma Grubu
D8 Ülkeleri Sivil Havacılık Otoriteleri arasında koordinasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nda Ülkemiz Güvenlik Görev Gücü Başkanlığı, Eğitim ve Kapasite Geliştirme Görev Gücü Başkanlığı ve Ticari Hususlar Görev Gücü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.
 
JAA –TO (Joint Aviation Authorities – Training Organization)
ECAC’ın bir alt organizasyonu olup, Avrupa havacılık emniyetinin sağlanması için duyulan eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. ECAC üyesi olan 44 ülke aynı zamanda bu organizasyona da üyedir.
 
European Aviation Safety Agency (EASA)Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı
AB üye ülkelerinin oluşturduğu sivil havacılık ajansıdır.
Her türlü hava aracı, uçuş, üretim, denetleme ile ilgili mevzuatlarının oluşturulması ve uygulanmasını kontrol edip uçuş ve yer güvenliğini sağlanması amaçlanmaktadır.
 
International Air Transport Association (IATA-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)
Havayolu ve yer hizmet şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur.
Hava ulaşımının emniyetli, güvenli ve ekonomik olarak sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
 
Airports Council International (ACI-Uluslararası Havalimanları Konseyi)
Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile havalimanlarının çıkarlarını temsil ederek, havalimanlarında standartlar, politikalar ve önerilen uygulamaların geliştirilmesini ve dünyadaki standartların yükseltilmesini, bilgi ve eğitim olanaklarının sağlanmasını amaçlamaktadır.
SHGM ile ACI arasında işbirliğini geliştirme protokolü imzalanmıştır.
 
 
Sivil Havacılık Müzakereleri
Genel Müdürlüğümüz, yurt dışı uçak seferlerinin artırılması ve uçuş ağına yeni noktaların eklenmesi amacıyla yürüttüğü ikili havacılık müzakerelerine hız kesmeden devam etmektedir.

2017 yılında son olarak Şili ile anlaşma imzalanmış ve Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısı 169’a ulaşmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün Hava Ulaştırma Anlaşmalarına yönelik hedefinde, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)'ya üye 192 ülkenin tümüyle anlaşma imzalanması yer almaktadır.

Yeni, revize edilen anlaşmalarla ve Mutabakat Zabıtları ile sağlanan Frekans artışı, yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve çoklu tayinin yanı sıra; anlaşmalara kargo taşımacılığı, kod paylaşımı, bakım ve eğitim alanında işbirliği yapılmasına dair maddeler de eklenerek Türkiye'nin diğer ülkeler ile arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlanmaktadır.
 
 
İkili Hava Ulaştırma Anlaşmamız Bulunan Ülkeler
İlave edilecek ülkeler;
  • Orta Amerika; BAHAMALAR,
  • Okyanusya; VANUATU, MARSHALL ADALARI,
  • Amerika (Güney); ŞİLİ
  • Asya; MAKAO
 

Ülkemizin Üyesi ve İlişkide Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

 

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

Kuruluş Yılı 1944
Merkezi Montreal

Türkiye 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile ICAO’ya üye olmuştur. Bütün dünyada uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan ICAO'ya bugün itibariyle üye olan ülke sayısı 191‘a ulaşmıştır.

 

European Civil Aviation Conference (ECAC)
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Teşkilatı

Kuruluş Yılı 1955
Merkezi Fransa

ICAO’nun bölgesel (Avrupa) bir organizasyonu olup, ülkemiz kurucu üyelerindendir. Esas fonksiyonu havacılık güvenliği alanında mevzuat geliştirme ve üye ülkelerde güvenlik denetimleri yapmaktır. 44 üyeli bir organizasyondur.

 

ICAO Avrupa Kuzey Atlantik Bölgesel
Havacılık Emniyet Grubu

Kuruluş Yılı 1947
Merkezi Paris

ICAO’nun emniyet ile ilgili aldığı kararları Avrupa  bölgesinde uygulanmasını gözeten bölgesel ofisidir. 57 ülke üyedir.

 

European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)
Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı

Kuruluş Yılı 1960
Merkezi Brüksel

Uluslararası Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün öncelikli amacı, Avrupa hava trafik yönetimini ve emniyetini geliştirmektir. Ülkemizin de dahil olduğu 40 ülke üyedir.

 

D8 Ülkeleri Sivil Havacılık Çalışma Grubu

Kuruluş Yılı 2007
Merkezi İstanbul

D8 Ülkeleri Sivil Havacılık Otoriteleri arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan grupta ülkemiz 2007 yılında beş yıllığına başkan seçilmiş ve 2012 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 

 

JAA –TO (Joint Aviation Authorities – Training Organization)

JAA-TO, Avrupa havacılık emniyetinin sağlanması için duyulan  eğitim ihtiyacını karşılamak için ECAC’ın bir alt organizasyonudur. 44 üye buraya da üyedir.

 

European Aviation Safety Agency (EASA)
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı

Kuruluş Yılı 2002
Merkezi Almanya / Köln

EASA, Avrupa Birliği üye ülkelerinin oluşturduğu sivil havacılık ajansıdır.. Amacı, AB içinde, her türlü hava aracı, uçuş, üretim, denetleme ile ilgili mevzuatlarının oluşturulması ve uygulanmasını kontrol edip uçuş ve yer güvenliğini sağlamaktır.

EASA ile SHGM arasında protokoller ile ülkemizde standardizasyon denetimleri yapılmaktadır. AB uyum politikası paralelinde sivil havacılık mevzuatında EASA kuralları sıkı şekilde takip edilmektedir.

EASA’ya tam uyum açısından Twinning projesi başlatılmış olup, bu proje sonucunda EASA ile tam uyum anlaşması imzalanması planlanmaktadır.

EASA ya 2 yıllık süreler ile geçici olarak personel görevlendirmeye başlanılmıştır.

 

International Air Transport Association IATA
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

Kuruluş Yılı 1945
Merkezi Kanada / Montreal

Havayolu ve yer hizmet  şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur.

IATA ile bir mutabakat protokolü imzalanmış olup, Güvenli Kargo projesi başlatılmıştır. Bu proje ile kargoların havayolu ile tekrarlı taramaya tabi olmadan hızlı taşınması mümkün olabilecektir.

 

Airports Council International (ACI)
Uluslararası Havalimanları Konseyi

Kuruluş Yılı 1991

ACI, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile Havalimanlarının çıkarlarını temsil ederek, havalimanlarında standartlar, politikalar ve önerilen uygulamaların geliştirilmesi ve dünyadaki standartlarını yükseltmek, bilgi ve eğitim olanakları sağlanmasını amaçlamaktadır.

SHGM ile ACI arasında işbirliğini geliştirme protokolü imzalanmıştır.

Sivil Havacılık Müzakereleri

Genel Müdürlüğümüz, yurt dışı uçak seferlerinin arttırılması ve uçuş ağına yeni noktaların eklenmesi amacıyla yürüttüğü ikili havacılık müzakerelerine hız kesmeden devam ediyor.

2013 yılında 16 yeni ülke ile daha ikili havacılık anlaşması imzalayarak önemli bir rekora imza atan ve dünya genelindeki ikili havacılık anlaşmalarının sayısını 157'e yükselten Türkiye, 2014 ve 2015 yıllarında sonuçlandırılan 7 yeni anlaşma ile ikili havacılık anlaşmalarının sayısını 164’e yükseltti.

Genel Müdürlüğümüzün ikili havacılık anlaşmalarına yönelik hedefinde, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)'ya üye 191 ülkenin tümüyle ikili havacılık anlaşması imzalamak yer alıyor.

Yeni ve revize edilen anlaşmalarla sağlanan Frekans artışı, yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve çoklu tayinin yanı sıra Genel Müdürlüğümüz yaptığı anlaşmalara kargo taşımacılığı, code-share, bakım ve eğitim alanında işbirliği yapılmasına dair maddeler de ekleyerek Türkiye'nin diğer ülkeler ile arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerin de gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

İkili Hava Ulaştırma Anlaşmamız Bulunan Ülkeler

Avrupa (AB Üyesi)

ALMANYA

FİNLANDİYA

İSVEÇ

MACARİSTAN

SLOVENYA

AVUSTURYA

FRANSA

LİTVANYA

MALTA

YUNANİSTAN

BELÇİKA

HIRVATİSTAN

İTALYA

SLOVAKYA

ESTONYA

BULGARİSTAN

HOLLANDA

ROMANYA

POLONYA

İSPANYA

ÇEK CUM.

İNGİLTERE

LETONYA

PORTEKİZ

LÜKSEMBURG

DANİMARKA

İRLANDA

 

 

 

 

Avrupa (AB Üyesi Olmayan)

ARNAVUTLUK

KARADAĞ

MOLDOVA

UKRAYNA

NORVEÇ

BELARUS

KOSOVA

RUSYA

İZLANDA

İSVİÇRE

BOSNA HERSEK

MAKEDONYA

SIRBİSTAN

 

 

 

Amerika

Kuzey
A.B.D.

Güney
ANTIGUA BARBUDA

GUETAMALA

PARAGUAY

VENEZUELA

KANADA

ARJANTİN

GUYANA

PERU

KÜBA

MEKSİKA

BELIZE

HONDURAS

SAINT LUCIA

EL SALVADOR

Orta
DOMİNİK C.

BREZİLYA

KOLOMBİYA

SAINT VINCENT AND GRENADINES

NIKARAGUA

JAMAİKA

EKVADOR

KOSTA RIKA

TRINIDAD TOBAGO

URUGUAY

PANAMA

       

 

Ortadoğu

BAE

İSRAİL

LÜBNAN

ÜRDÜN

BAHREYN

KATAR

S.ARABİSTAN

YEMEN

IRAK

KKTC

SURİYE

 

İRAN

KUVEYT

UMMAN

 

 

Orta Asya

AZERBAYCAN

ÖZBEKİSTAN

GÜRCİSTAN

TACİKİSTAN

KAZAKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

KIRGIZİSTAN

 

 

Asya

 AFGANİSTAN

G. KORE

MALDİVLER

SRİ LANKA

KAMBOÇYA

BANGLADEŞ

HİNDİSTAN

MALEZYA

TAYLAND

LAO

BRUNEY SULTANLIĞI

HONG KONG

MOĞOLİSTAN

VİETNAM

PAKİSTAN

ÇİN

JAPONYA

NEPAL

ENDONEZYA

SİNGAPUR

FİLİPİNLER

MYANMAR

 

 

 

 

Afrika

BENİN

ÇAD

GAMBİYA

KOMORLAR

MISIR

BOTSWANA

DEM. KONGO CUM.

GANA

KONGO

MORİTANYA

BURKİNA FASO

ETİYOPYA

GÜNEY AFRİKA CUM.

LESOTHO

MOZAMBİK

BURUNDİ

FAS

GÜNEY SUDAN

LİBYA

NİJER

CEZAYİR

FİLDİŞİ SAHİLİ

KAMERUN

MADAGASKAR

NİJERYA

CİBUTİ

GABON

KENYA

MALİ

ORTA AFRİKA CUM.

RUANDA

SİERRA LEONE

SWAZİLAND

TOGO

YEŞİL BURUN ADALARI

SAO TOME & PRI.

SOMALİ

ŞEYSELLER

TUNUS

ZAMBİYA

SENEGAL

SUDAN

TANZANYA

UGANDA

ZİMBABVE

ANGOLA

GİNE

ERİTRE

EKVATOR GİNESİ

NAMİBYA

LİBERYA

GİNE BİSSAU

     

 

Okyanusya

AVUSTRALYA

FİJİ

YENİ ZELANDA