Uçuş Operasyon Müdürlüğü

FR.01 Uçuş İşletme Denetimi Kontrol Formu
FR.02  Balon İşletmeleri Denetimi Kontrol Formu
FR.03 Dispeç Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.04 Ekip Planlama Denetimi Kontrol Formu
FR.05 Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.06 Kabin Simülatör Denetimi Kontrol Formu
FR.07 Kabin Eğitim Denetimi Kontrol Formu
FR.08 Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Kontrol Formu
FR.09 Kabin Hizmetleri Birimi Kontrol Formu
FR.10 Uyumluluk İzleme Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.11 Mali Denetim Kontrol Formu
FR.12 Organizasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.13 Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.14 Uçuş Eğitim Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.15 Yer İşletme Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.16 Ön Denetim Raporu
FR.17 Denetim Raporu
FR.18 Düzeltici İşlemler Raporu
FR.19 Ek Değerlendirme Raporu
FR.20 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.21 Sorumlu Müdür Kontrol Listesi
FR.22 Kalite Müdürü Kontrol Listesi
FR.23 Emniyet Müdürü Kontrol Listesi
FR.24 Kalite Ve Emniyet Müdürü Kontrol Listesi
FR.25 Uçuş İşletme Müdürü Kontrol Listesi
FR.26 Eğitim Müdürü Kontrol Listesi
FR.27 Yer İşletme Müdürü Kontrol Listesi
FR.43 Wet Lease ve Kısa Süreli Wet Lease Kont. Formu
FR.44 Habersiz Kabin Yol Boyu Kontrol Formu (Teknik Denetçiler İçin)
FR.52 Düşük Görüş Operasyonları (LVO) Kontrol Formu
FR.63 El Kitabı Uyumluluk Listesi
FR.64 On The Job Traınıng Of Foi Examıner Pılot Inspector
FR.65 Denetçi Değerlendirme Formu
FR.66 Teknik Denetçilik Onay Kontrol Formu
FR.67 EFB Operasyon Bakım Koordine Formu
FR.69 Kokpit Yolboyu Kontrol Listesi
FR.70 Simülatör Denetleme Kontrol Formu
FR.85 EFB Bulunmayan Havataksi Performans Denetimi Kontrol Formu
FR.86 Havataksi Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.87 Havayolu Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.90 İzole Havaalanı Kontrol Listesi
FR.93 Mel Hazırlama Kontrol Formu
FR.103

EFB Yetkisi Paperless Kullanımına Geçiş Kanıtlama Uçuşu Kontrol Formu

Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü

FR.09 İngilizce Dil Sınavları Sınav Başvuru Formu
FR.10 JAR-FCL Lisansını Türkiye’ye Transfer Başvurusu Formu
FR.11 Lisans Teyit Formu
FR.12 Pilot Lisans Teyit Mektubu Başvuru Formu
FR.21 JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Yetki Belgesi ve ICAO Lisanslı Pilotlar İçin Validasyon Belgesi Başvuru ve Kontrol Formu
FR.22 Dispeç Başvuru Formu
FR.25 ATO Başvuru Formu
FR.101 JAR-FCL Öğrenci Pilot Lisansı SPL(A) Başvuru Formu
FR.111 JAR-FCL Hususi Pilot Lisansı PPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.121 121 JAR-FCL Aletli Uçuş Yetkisi IR(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.131 131 JAR-FCL Ticari Pilot Lisansı CPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.141 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu
FR.142 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu (Deniz)
FR.161 JAR-FCL Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı ATPL(A) Başvuru Formu
FR.171 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi FI(A) / IRI(A) / CRI(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.172 172 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi FI(A) / IRI(A) Temdit ve Yenileme Formu
FR.173 Kontrol Pilotu Yetkilendirme Kabul Testi / Kontrolü
FR.174 Tip Yetkisi Öğretmenliği TRI(A) / Sentetik Uçuş Öğretmenliği SFI(A) Başvuru Formu
FR.201 JAR-FCL Öğrenci Pilot Lisansı SPL(H) Başvuru Formu
FR.211 JAR-FCL Hususi Pilot Lisansı PPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.221 JAR-FCL Aletli Uçuş Yetkisi IR (H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.231 JAR-FCL Ticari Pilot Lisansı CPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.241 Tek Pilotlu Helikopter Tip Yetkisi Başvuru ve Eğitim/Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu
FR.271 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi - FI(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.- -

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı

FR.01 Onaylı Servise Verme Sertifikası
FR.02  145 Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2F F Bakım Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2M Sürekli Yönetim Kuruluşu Başvuru Formu
FR.18B Uçuş Koşulları Onay Formu
FR.19 Temdit-SHY 66 Lisans Temdit Formu
FR.19D SHY 66 Dönüşüm Formu
FR.19K SHY 66 Kredilendirme Formu
FR.19M SHY 66 Bakım Lisansı Başvuru Formu
FR.19T Tip Ekleme Formu
FR.20A Özel Uçuş İzni Belgesi
FR.21 Özel Uçuş İzni Başvuru Formu
FR.29 İhraç Uçuşa Elverişlilik Başvuru Formu
FR.30 Tip Sertifikası Başvuru
FR.31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.32 Küçük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.33 Tamamlayıcı Tip Sertifikası (STC) Başvuru Formu
FR.34

Türkiye Teknik Standart Usulleri (TTSU) Yetkilendirmesi Başvuru Formu

FR.37 ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Başvuru Formu
FR.43 Gürültü Sertifikası Başvuru
FR.50 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Başvurusu
FR.51 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Kapsamı ve Koşullarında Önemli Değişiklik ya da İlave Başvurusu
FR.60

SHT-21 Altbölüm F’ye göre Üretim için Anlaşma Başvurusu

FR.80

 

Tasarım Organizasyonu Onayı Başvuru Formu

 

FR.81

Tasarım Kuruluşuna Alternatif Prosedür Onayı Başvuru Formu

FR.82

Tasarım Organizasyonu Onayında Önemli Değişiklik İçin Başvuru

FR.212 ÜOO Uygunluk Kontrol Listesi
FR.222 Modifikasyon Başvuru
FR.224 Donatım Ön Beyan
FR.292 SHT-66U Başvuru Formu
FR.293 Hava Aracının Bakım Programı Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.294 Yetkili Denetim Kuruluşu Yetkilendirmesi / Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.295 Hava Aracı, Motor, Pervane İthali Başvuru Kontrol Formu
FR.296 İhraç Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Düzenlenmesi Başvurusu Kontrol Formu | FR.29
FR.297 SYK  (SHY-M) İlk Onay / Yetki Değişikliği Talebi İnceleme ve Denetleme Tarihi Verilmesi Başvuru Kontrol Formu | FR.2M
FR.298 Ulusal Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Düzenlenmesi ve Temdidi Başvuru Kontrol Formu
FR.299 Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabı Revizyonu İnceleme ve Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.300 Sivil Hava Araçlarına Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının Verilmesi ve Temdidi Başvuru Kontrol Formu
FR.301 Hava Araçlarına Gürültü Sertifikası Verilmesi Başvuru Kontrol Formu | FR.43
FR.302 SHY-145 Ön izin Başvuru Kontrol Formu
FR.303 SHY-145 İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.304 SHY-145 Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.305 SHY-145 Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.306 SHY-145 Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.307 SHY-145 BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.308 SHY-145 CS Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.309 SHY-145 Kabiliyet Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.310 SHY-145 Hat Bakım İstasyon Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.311 SHY-145 Prosedürden Sapma Başvuru Kontrol Formu
FR.312 SHY-145 SMS El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.313 Yabancı Bakım Kuruluşu İşbirliği Başvuru Kontrol Formu
FR.314 F Bakım Kuruluşu İlk Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.315 F Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.316 F Bakım Kuruluşu Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.317 F Bakım Kuruluşu Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.318 F Bakım Kuruluşu BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.319 SHT-NDT İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.320 SHT-NDT Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.321 SHT-NDT Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.322 SHT-NDT Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.323 SHT-NDT EKTMEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.324 SHT-TEDARİK İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.325 SHT-TEDARİK Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.326 SHT-TEDARİK  Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.327 SHT-TEDARİK Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.328 SHT-TEDARİK El Kitabı Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.329 Donatım ve İşletim Malzemeleri Yıllık İzni  Başvuru Kontrol Formu
FR.330 Kullanılmış Sivil Havacılıkta Kullanılan Parçaların Teknik Uygunluğu Başvuru Kontrol Formu
FR.332 Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Başvuru Formu
FR.333

SHY-M Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu

FR.334

Amatör Yapım Hava Aracı Başvuru Kontrol

FR.335

Özel Uçuş İzni Başvuru Kontrol Formu

FR.336

İHA İthal Teknik Uygunluk Kontrol Listesi

FR.337 Üretim Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.338 Tasarım Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.359 İHA Uygunluk Beyanı Formu
FR.360 İHA Emniyet Beyanı Formu
FR.361 Yetkili Denetim Kuruluşu (Amatör Yapım Hava Araçları) Başvurusu Kontrol Formu
FR.362 İHA Özel Uçuş İzni Kontrol Formu
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.201 Bakım Kuruluşu El Kitabı Kontrol Formu
FR.206 ALM-SHY 145 ALM
FR.206DAT SHY 145 DAT
FR.206LMS SHY 145 LMS
FR.206MAT SHY 145 MAT
FR.206MOE SHY 145 MOE
FR.206PER SHY 145 PER
FR.206QLT SHY 145 QLT
FR.206REC SHY 145 REC
FR.206TLS SHY 145 TLS
FR.206WSM SHY 145 WSM
FR.211 SHY 147 Kontrol Listesi
FR.229 Bakım Programı Kontrol Listesi
FR.232 SEK Kontrol Formu
FR.249 YDK Yetkilendirme Kontrol Listesi
FR.221 SHY-M Kontrol Listesi
FR.223 Modifikasyon Değerlendirme
FR.254 ACAM In-Depth Survey Report
FR.277 ACAM Checklist
FR.333 SHY-M Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol.docx
FR.339 SHY-66 Kayıp Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu
FR.340 SHY-66 Lisans Dönüşüm Başvurusu Kontrol Formu
FR.341 SHY-66 Lisans İlave veya Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu
FR.342 SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu
FR.343 SHY-66 Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu
FR.344 SHY-66 Lisans Temdit Başvurusu Kontrol Formu
FR.345 SHY-66 Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu
FR.346 SHY-66 Lisans Akademik Yolla C Kategori Başvurusu
FR.347 SHY-66 Lisans Kategori İlavesi (C Hariç) Başvurusu
FR.348 SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Deneyimle C Kategori İlave Başvurusu
FR.349 SHY-66 Modül Kredilendirme Başvurusu Kontrol Formu
FR.350 SHY-147 Tanınan Okul Onayı Kontrol Formu
FR.351 Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı El Kitabı Onayı Kontrol Formu
FR.352 Dil Yeterlliği ve Hizmet Sağlayıcısı Kontrol Formu
FR.353 SHY-147 Tanınan Okul Değişiklik Başvuru Kontrol Formu
FR.354 SHY-147 Temel Eğitim İlk Başvuru Kontrol Formu
FR.355 SHY-147 Temel Eğitim Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu
FR.356 SHY-147 Tip Eğitimi İlk Başvuru Kontrol Formu
FR.357 SHY-147 Tip Eğitimi Değişiklik Başvuru Kontrol Formu
FR.358 BEKAD Başvurusu_Onayı_Kontrol Formu
FR.364 Amatör Yapım Hava Aracı Kontrol Listesi
FR.367 İHA-2 Sınıfı Özel Uçuş İzni Kontrol Listesi

Havaalanları Daire Başkanlığı

FR.01 Havaalanı Terminal İşletimi Başvuru Formu
FR.02  SHT Denetim-Gayrisıhhî - Akaryakıt
FR.03 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Bakım Onarım
FR.04 SHT Denetim-Gayrisıhhî - İkram
FR.05 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Oto Yıkama
FR.06 SHT Denetim-Sıhhî Hizmetleri Genel
FR.07 SHT Denetim-Terminal Hizmetleri
FR.08 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Katı Atık Hizmeti
FR.09 SHT Denetim Ek-2 Ön Denetim Raporu
FR.10 SHT Denetim Ek-3 Denetim Raporu
FR.11 SHT Denetim Ek-4 DÖF Raporu
FR.12 SHT Denetim Ek-5 Ek Değerlendirme Raporu
FR.13 SHT Denetim Ek-6 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.20 Akaryakıt Operasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.23 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.24 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Temdit Başvuru Formu
FR.25 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.26 Terminal İşletme Ruhsatı İlk Veriliş Başvuru Formu
FR.27 Terminal İşletme Ruhsat Temdit Başvuru Formu
FR.28 Terminal İşletmelerinde Yönetici Onay Başvuru Formu
FR.29 Terminal İşletmecisi, Akaryakıt ve İkram Üretim Kuruluşları için Eğitimden Sorumlu Yönetici Onayı Başvuru Formu
FR.30 Terminal Yakıt ve İkram Üretim için Eğitimci Yetkilendirmesi Başvuru Formu
FR.31 Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdür Emniyet Yöneticisi ve Koordinatör Onay Formu
FR.32 Terminal Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.33 Akaryakıt Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.34 İkram Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.03 Havaalanı Sertifikası Başvuru Formu
FR.08 Havaalanı Denetimi Ön Denetim Raporu
FR.09 Havaalanı Denetim Raporu
FR.10 Heliport Yapımı Başvuru Formu
FR.11 Heliport İşletimi Başvuru Formu
FR.12 Acil İniş Alanları İçin Bildirim Formu
FR.13 Heliport İşl Ruhsatı Temdidi İçin Başvuru Formu
FR.14 Heliport Yapım İzni Öncesi İnceleme Kontrol Formu
FR.15 Heliport İşletme Ruhsatı Temditi Öncesi Kontrol Formu
FR.16 Heliport İşletme Ruhsatı Verilmesi Öncesi Kontrol Formu
FR.17 Heliport İşletme Ruhsatı Öncesi Denetleme Kontrol Formu
FR.19 SHT Denetim Ek-5 Ek Değerlendirme Raporu
FR.20 SHT Denetim Ek-4 Kök Neden DÖF Raporu
FR.22 Havaalanı Emniyet Standartları Kapsamında Havacılık Çalışması Yapılması İçin Başvuru Formu
FR.30 Heliport Yapımı Başvuru Formu (Gemi Üzeri)
FR.31 Heliport İşletimi Başvuru Formu (Gemi Üzeri)
FR.32 Heliport Emniyet Denetimi Ön Denetim Raporu
FR.33 Heliport Emniyet Denetimi Kontrol Formu
FR.34 Havacılık Çalışması Başvuru Formu
FR.35 Gölgeleme Çalışması Başvuru Formu
FR.36 Havaalanı Sertifikası Başvurusu için Kontrol Formu
FR.37 Hava Parkı Başvuru Formu
FR.38 Havaalanı İşletme Ruhsatı Başvuru Formu
FR.39 Heliport Eğitimci ve Eğitim Kuruluşu Yetkilendirme Başvuru Formu
FR.47 Rüzgar Enerji Santralleri İçin Görüş Bildirme Başvurusu
FR.52 Havacılık Çalışması Uzman Kuruluş Başvuru Formu
FR.53 Uzman Kuruluş Yetkilendirme Kontrol Listesi
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)