Havacılık Sağlık Talimatında değişiklik yapılmıştır…

27 Şubat 2018

Havacılık Sağlık Talimatında SHT-MED değişiklik yapılmıştır.


İlgililere duyurulur..