Surinam / Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma Hakkında

13 Ocak 2020
Dışişleri Bakanlığı’nca, 21 Eylül 2018 tarihinde Paramaribo'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’’nın 23.10.2019 tarih ve 1690 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olduğu, söz konusu Kararın 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı, söz konusu Anlaşmanın 27 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla “bahse konu anlaşma uyarınca, geçerli, makinede okunabilir, biyometrik diplomatik pasaport hamili Surinam Cumhuriyeti vatandaşlarının; Bahse konu Anlaşma uyarınca, geçerli diplomatik ve hizmet pasaport hamili Surinam vatandaşları ilk giriş tarihinden itibaren her 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayan süre zarfında ülkemize girip çıkmak, transit geçmek ve geçici olarak kalmak için vize yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

Geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız ise, ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün süreyle vizeden muaf tutulacaktır.

Surinam'ın ülkemizde akredite diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya uluslararası kuruluşların temsilciliklerine atanan diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları; ülkemizin ise Surinam'da akredite diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya uluslararası kuruluşların temsilciliklerine atanan diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları görevleri süresince diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden çıkmak ve transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet bu kişilerin belirtilen türden pasaport hamili aile fertleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de uygulanır.

Surinam'ın resmi heyet üyesi diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları ilk giriş tarihinden itibaren her 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayan süre zarfında ülkemize girip çıkmak, transit geçmek ve geçici olarak kalmak için vize yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

Geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili resmi heyet üyesi vatandaşlarımız ise, ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün süreyle vizeden muaf tutulacaktır.

Anlaşma'nın 2'nci maddesi uyarınca Akit Taraflardan birinin ulusal topraklarından çıkış yapıldığı tarihte en az altı ay geçerliliği olan pasaport bu Anlaşma çerçevesinde "geçerli pasaport" sayılacaktır.” denmektedir.

Bu itibarla “Türkiye’nin Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejim Tablosu”nun Surinam Resmi Pasaportlar bölümünde ve “Yabancı Ülkelerin Türk Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejimi Tablosu”nun Surinam bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 
TÜRKİYE’NİN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİM TABLOSU (SURİNAM)

RESMİ PASAPORTLAR

(DİPLOMATİK­ HUSUSİ­ HİZMET)

GÖREVE

ATANAN


GİRİŞ


TRANSİT


KURYE


Ö.M.V.

M, 92

M, 46, 53, 82, 93

M

 
 
92­ - Ülkemizde akredite diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya uluslararası kuruluşların temsilciliklere atanan geçerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları geçerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamili aile fertleri görevleri süresince vizeden muaftır.(Yeni Kod)

93­ - Geçerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri ilk giriş tarihinden itibaren 180 günlük süre içerisinde 90 güne kadar ikamet süreli giriş yapmak, geçici olarak kalmak, transit geçmek ve resmi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.(Yeni Kod)

 
YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİM TABLOSU (SURİNAM)


Göreve Atanan

 


Diplomatik


Hususi


Hizmet


Sayı Anahtarı


M


M (90 Gün)


M (90 Gün)


M (90 Gün)


3, 59

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.