SHGM Tarafından 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır

15 Şubat 2021
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek İdari Para Cezaları(SHY-İPC) ve 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu uyarınca verilecek para cezalarına ilişkin tebliğler, 12 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

12/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak para cezaları ile ilgili tebliğler için tıklayınız…

 - 2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ(2021/1) 

 - SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2021/2)
 
 
 Kamuoyuna Duyurulur.