Hava Trafik Kontrolörlerinin Eğitiminde Yeni Yaklaşım; Yeterlilik Bazlı Eğitim Modeli

16 Ekim 2019
Hava trafik kontrolörlerinin eğitimi, eğitmenlerin ve eğitim organizasyonlarının yetkilendirilmesi ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde 9 Ekim 2019 tarihinde toplantı düzenlendi.
 
Türkiye’nin her noktasından gelen eğitmen hava trafik kontrolörleri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hava trafik kontrolörlerinin eğitimine yönelik usul ve esaslara ilişkin talimat ve ICAO’nun yeterlilik bazlı eğitim modeli ele alındı.
Toplantının ilk oturumda SHGM tarafından 12 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren Hava Trafik Kontrol Eğitimine İlişkin Usul Ve Esaslar Talimat(SHT-ATCO/EĞİTİM) üzerinde görüşülerek, bu mevzuat kapsamındaki uygulamalara ilişkin örneklendirmeleri konu alan bir sunum gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, ICAO tarafından hava trafik kontrolörlerinin eğitiminde uygun eğitim ve öğrenme erişiminin gittikçe zorlaşması ve havacılık alanında yüksek vasıflı profesyoneller yetiştirilmesini teminen uygulamaya konulan dokümanlar hakkında bilgi verildi.  “Manual on Air Traffic Controller Competency-based Training and Assessment, Doc 10056, 2017” ile “Amendment 5 to the Procedures for Air Navigation Services — Training PANS-TRG, Doc 9868 – Applicable 5 November 2020” dokümanlarıyla desteklenen yeterlilik bazlı eğitim modeli hakkında katılımcılara detaylı olarak bilgi sunuldu.  Bu model kapsamında Hava Trafik Kontrolörlerinin eğitiminde zaman veya hedef odaklı eğitim yerine iki eğitimi de kapsayan çıktı odaklı bir eğitime geçildiği ifade edildi.
 
Tüm ATC ünitelerinde ve eğitim organizasyonlardaki uygulamalarda standartların sağlanması, yeterlilik bazlı eğitim modeline uyum ve eğitime ilişkin diğer hususlarda müteakip değerlendirmelerin yapılabilmesi için benzer toplantıların devam etmesine karar verildi.