Türkiye, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Koordinasyon Komitesi Üyeliği Genel Kurulda Onaylandı

17 Temmuz 2021
Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın (ECAC) Otuz Dokuzuncu Genel Kurul Toplantısı 12 Temmuz 2021 tarihinde video konferans şeklinde yapılmıştır.

Genel Kurul faaliyetlerine Avrupa Bölgesindeki 44 Üye Devletin Sivil Havacılık Genel Müdürleri ve diğer Üst düzey temsilcilerinin yanı sıra ICAO Konsey Başkanı ve Genel Sekreteri ile AB Komisyonu, EUROCONTROL, EASA, IATA, ACI-EUROPE, TIACA, ITF gibi uluslararası organizasyonlardan üst düzey temsilciler de katılmıştır. Ayrıca, Afrika ve Arap Sivil Havacılık Konferansları AFCAC ve ACAC üst düzey temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

ECAC Yönetiminin de belirlendiği Genel Kurulda Türkiye’yi temsilen Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal YÜKSEK önümüzdeki üç yıl için ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Toplantıda ayrıca ECAC Başkanı üç yıllık (2018-2021) faaliyet raporunu sunarken, ECAC’ın hukuki ve idari bakımdan ICAO’dan ayrılması, ECAC ve EUROCONTROL arasında yapılan yeni anlaşma, Avrupa havacılık örgütleriyle ilişkiler ile birlikte hukuki, ekonomik, güvenlik, çevre ve insansız hava aracı ile ilgili konular ele alınmıştır.

Genel Kurulda önümüzdeki üç yıllık dönem için ECAC çalışma programı ve bütçesi onaylamış olup, bu dönem için ECAC Başkanı, Yardımcıları ve Koordinasyon Komite (CC) Üyeleri de yapılan seçimle belirlenmiştir. ECAC Başkanlığına Mr Alessio Quaranta (Italya); Başkan Yardımcılıklarına Damien Cazé (Fransa), Johann Friedrich Colsman (Almanya), Raúl Medina Caballero (İspanya); Koordinasyon Komitesi (CC) Üyeliklerine ise Elisabeth Landrichter (Austurya),Dragan Djurovic (Karadağ), Piotr Samson (Polonya), Luis Miguel Ribeiro (Portekiz), Gunnar Ljungberg (İsveç), Prof. Dr. Kemal Yüksek (Türkiye) ve Rannia Leontaridi (Birleşik Krallık) seçilmiştir. Sivil havacılık alanında aktif rol alan ülkemiz, bu seçimle birlikte yeniden ECAC Koordinasyon Komitesi Üyeliğine seçilmiştir.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal YÜKSEK ayrıca, ECAC Koordinasyon Komitesine Pan Avrupa konularından sorumlu odak noktası olarak seçilmiştir.

13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 191. Koordinasyon Komitesi Toplantısı ise ECAC’ın yeni başkanı Alessio Quranta başkanlığında toplanmıştır. Yine video konferans olarak düzenlenen toplantının en önemli gündemini 2022 ICAO Konsey Seçimleri oluşturmuştur.

Türkiye’yi temsilen söz alan Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pan Avrupa konusuna değinerek, ECAC’ın sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerden oluşmadığını, ECAC’ın tüm Avrupa Bölgesini temsil etmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Sivil havacılık alanında son dönemde oldukça önemli gelişmeler kaydeden Türkiye’nin, ECAC’a en büyük mali katkı sağlayan altıncı ülke konumuna yükseldiğini belirtmiştir.

Bu sebeple Türkiye’nin uluslararası arenada aktif rol üstleneceğini ve önümüzdeki ICAO Konsey Üyeliğine aday olmanın yeni kriterler belirlenmesine gerekli olduğunu açıklamış ve ICAO Konsey Üyeliğine aday olmak için 4+4 modelini önererek daha adil ve sürdürülebilir bir yönteme geçilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantıda ayrıca 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Arnavutluk’ta düzenlenecek genel müdürler özel toplantısının taslak gündemi belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.