70. ECAC Genel Müdürler Özel Toplantısı

70. ECAC Genel Müdürler Özel Toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapıldı.

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın (ECAC) 70. ECAC Genel Müdürler Özel Toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yüz yüze ve video konferans şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu etkinliğe Türkiye’yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal YÜKSEK başkanlığındaki bir heyet katılım sağlamıştır. Genel Müdürler Özel Toplantısına, Avrupa Bölgesindeki 44 Üye Devletin Sivil Havacılık Genel Müdürleri ve diğer üst düzey temsilcilerinin yanı sıra ICAO Genel Sekreteri ile AB Komisyonu, EUROCONTROL, EASA, JAA TO gibi uluslararası organizasyonlardan üst düzey temsilciler de katılmıştır.

Toplantı’nın en önemli gündemini, 2022 ve 2025 yıllarında ECAC Bölgesini temsilen seçilecek ICAO Konsey Üyeliği oluşturmuştur. Türkiye’yi temsilen söz alan Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal YÜKSEK, Pan Avrupa konusuna değinerek, ECAC’ın sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerden oluşmadığını, ECAC’ın tüm Avrupa Bölgesini temsil etmesi gerektiğine tekrar vurgu yapmıştır. ECAC tarafından oluşturulan ve hali hazırda devam eden ICAO Konsey Üyeliğine seçim yönteminin adil olmadığını, tarafımızca önerilen 4+4 modelinin daha adil ve sürdürülebilir olduğunu ifade etmiştir. 

Türkiyenin bir infografik ile sunduğu 4+4 çözümü gündem olmuş ve kayıtlara geçmiştir. Hemen hemen tüm ülke genel müdürleri bizzat gelerek öneriyi etkileyici bulduklarını ifade etmiştir.Toplantıya katılım sağlayan Avrupa Komisyonu Havacılık Ulaşımından Sorumlu Genel Müdür Sayın Filip CORNELS de Türkiye’nin son yıllarda havacılık sektöründe kaydettiği başarıların Avrupa açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu açıklamıştır. Türkiye ile AB arasında bir süredir yaşanan durgunluğun sona ermesi gerektiği ve havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin mevcut ilişkilerin yeniden canlandırılmasına ön ayak olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.  

Genel Müdürümüz ilave olarak, ICAO Konsey üyeliğine seçilen ECAC ülkelerinin, temel eğitim ve servis ihtiyacında bulunan ülkelere eğitim ve yazılım gibi servisler sağlaması gerektiğini, bunu da ICAO’nun hiçbir ülkenin ihmal edilmemesi için hazırladığı slogan çerçevesinde (No country left behind) yapmasının, küresel havacılık sistemine olumlu katkılar sağlayacağını belirtmiştir.

Toplantıda ayrıca, ICAO ve AB gündeminde bulunan konuların yanı sıra, Covid-19 krizinden alınan dersler, kriz süresince havacılık ekonomisinde yaşanan sorunlar ile toparlanma sürecindeki son hava trafik istatistikleri, 41. ICAO Genel Kurulu, havacılık emniyeti, hava trafik yönetimi, ECAC Sekretaryasının etkinlikleri ve önümüzdeki süreçte yapılacak önemli toplantılar hakkında bilgiler sunulmuştur.

Toplantı süresince ülkemiz açısından gündemde bulunan konularla ilgili olarak, ikili görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede öncelikle, 1 Ağustos 2021 tarihinde ICAO Genel Sekreterliği görevini üstlenen Juan Carlos SALAZAR ile görülmüştür. Sayın SALAZAR, Türkiye’nin son yıllarda havacılıkta elde ettiği başarıların önemine vurgu yaparak, uluslararası havacılığa hem bölgesel hem küresel olarak önemli katkılar sağladığımızı belirtmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin deneyimlerini paylaşması ve havacılık açısından ihtiyaç içinde bulunan ülkelere başta eğitim olmak üzere, yazılım ve benzeri  destekler vermek amacıyla ICAO ile işbirliği yapılmasının önemine değinmiştir.  Önümüzdeki süreçte Türkiye ile ICAO arasında çok daha sıkı ilişkiler kurmanın önemli hedefleri arasında olduğunu ifade etmiştir. ICAO ile Türkiye arasında yapılan mutabakatın daha kapsamlı hale getirilmesi amacıyla, yakın bir dönemde ICAO’nun Paris Ofisi’nde toplantı yapılmasından memnuniyet duyacağını bildirmiştir.

Diğer taraftan, havacılık alanında Brexit sonrasında Birleşik Krallık ile mevcut ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Sayın Leontaridi ile fikir birliğine varılmıştır. Son olarak, Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Tuntev ve Arnavutluk Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Kraja ile ülkelerimiz arasında devam eden sivil havacılık ilişkilerinin daha da artırılması amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve yeni işbirliklerinin önemine vurgu yapılmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.