Uçuşa Elverişlilik İşlemleri

Türk Sivil Hava aracı Siciline kayıtlı ya da kaydedilmek üzere getirilmiş olan veya ihraç edilecek Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) kapsamına giren hava araçları için uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi yapılır ve uygun bulunduğu takdirde uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenir.

09/01/2001 tarihli “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası verilme ve/veya Temdit Edilme Kuralları Talimatı SHT.21.1 Revizyon 02” SHT-M Talimatı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce bu Talimat doğrultusunda uçuşa elverişlilik sertifikası verilmiş olan SHY-M Yönetmeliği kapsamına giren hava araçları için ve bu hava araçlarını işleten SHY-6B ve SHT-Balon kapsamında yetkilendirilmiş işletmelere, SHY-M Yönetmeliği tarafından verilen uyum sürecinin sonuna kadar SHT-M kapsamında uçuşa elverişlilik denetimi yapılır ve Ulusal Uçuşa Elverişlilik Sertifikası (Form 25N) düzenlenir.
SHY-M Yönetmeliği kapsamına girmeyen, Yönetmeliğin ekinde belirtilen hava araçları (Çok Hafif Hava Araçları, vb.) için Özel Uçuş İzni Belgesi düzenlenir.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

  • Hava aracı için hangi maksatla (ihraç, ithal sonrası ilk uçuşa elverişlilik, uçuşa elverişlilik temdit) uçuşa elverişlilik belgesi istendiğini ve gözden geçirmenin nerede yapılacağını belirten Başvuru Yazısı 
  • Bakım programı onayı ya da başvuru sırasında bakım programı da onaylanacak ise hazırlanan taslak bakım programı ve kaynak üretici dokümanları
  • Hava aracı için gürültü sertifikası düzenlenecek ise gürültü değerlerini içeren ilgili Hava aracı Uçuş El Kitabı-AFM sayfaları
  • Gözden geçirme yetkili SYK/CAMO tarafından yapılmış ise ilgili SYK tarafından yayınlanan SHGM Form 15b
  • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası (Amaca yönelik ve geçerli) 
  • Hizmet Bedeli Dekontu

*Sertifika düzenlenmeden önce ilgili hava aracının ELT kaydının (ilgili hava aracı için geçerli ise) yapılıp yapılmadığı sistem üzerinden sorgulanır. ELT kaydı yapılmamış hava araçlarına diğer tüm koşullar uygun olsa dahi sertifika verilmez.

 

Uçuşa Elverişlilik Dairesi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Erdinç KORKMAZ – Uçuşa Elverişlilik Koordinatörü
Tel (312) 203 61 82
Faks (312) 203 62 54