İthal İşlemleri

Türkiye’ye herhangi bir ülkeden hava aracı ithal etmek isteyen hava aracı işleticisi/sahibi SHT-M Talimatı gereklerine uygun olarak, insansız hava aracı ithal etmek isteyen herhangi bir şahıs, işletme veya kurum SHT-İHA Talimatı gereklerine uygun olarak ve sivil hava aracında kullanılmaya mahsus sivil hava aracı parçaları ithal etmek isteyen şahıs/kuruluşlar ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere hava aracı parçası ithal izni başvurusu yapar.

Hava Aracı İthali

Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Yazısı Verilmesi
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden hava aracı ithal etmek isteyen hava aracı işleticisi/sahibi SHT-M Talimatı Tablo-58 M.A.904 (a) (4) gereklerine uygun olarak, ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere ithal teknik uygunluk başvurusu yapar.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

 • Hava aracının üreticisi, tipi ve seri numarası bilgilerini içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı 
 • EASA, FAA, TCCA, veya ANAC tarafından onaylı tip sertifikası ve teknik data listesi
 • Hava aracının ithal edildiği ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından ülkemize hitaben son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olan “İhraç Uçuşa Elverişlilik Belgesi/Sertifikası” veya eşdeğer bir doküman veya yeni hava aracı ise hava aracının üreticisi tarafından yayınlanan uygunluk belgesi (EASA Form 52, vb.)
 • Onaylı veya onaya sunulan bakım programı kapsamında gerekli tüm bakım faaliyetlerinin SHY-M Yönetmeliği şartlarına uygun olarak servise verilmiş olmasını sağlamak üzere yapılan/yapılacak köprüleme bakımına (bridging check) ait bilgi ve detayları içeren bir rapor
 • İthalatçı Bilgileri (Vergi No, Kimlik No, vb.)
 • Gümrükleme İşleminin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü
 • İthalatı istenen ürün için GTIP numarası, 
 • Hizmet Bedeli Dekontu


başvuru yazısı ve EK’lerinde sağlanması ihtiyacı hasıl olmuştur.

İnsansız Hava Aracı İthali

İnsansız Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Yazısı Verilmesi
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden insansız hava aracı ithal etmek isteyen her hangi bir şahıs, işletme veya kurum SHT-İHA Talimatı Madde 6 gereklerine uygun olarak, ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere ithal teknik uygunluk başvurusu yapar.


Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

 • Hava aracının üreticisi, tipi ve seri numarası bilgilerini ve gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralarını içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı 
 • Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilecek ilgili ülke otoritesi tarafından verilmiş bir tip sertifikası, uygunluk belgesi veya eşdeğer belge (ilgili otoriteden bu belgenin temin edilmesinin mümkün olmadığı durumda; üretici tarafından verilecek, antetli kağıda şirket yetkilisi tarafından imzalanması şartıyla hava aracının hangi ulusal ve/veya uluslar arası standartlara uygun olarak üretildiğini belirten uygunluk yazısı Genel Müdürlükçe kabul edilebilir)
 • İthal edilmek istenen hava aracı için üretici tarafından tayin edilen seri numarası bilgisinin yer aldığı, üretici tarafından düzenlenmiş yazılı beyan (yukarıda yer alan uygunluk beyanı içerisinde belirtilebilir)
 • İHA’ya ait teknik özellikleri içeren ürün kataloğu
 • Fatura aslı ya da onaylı kopyası 
 • İHA’yı ithal eden şahıs ve/veya İHA’nın son kullanıcıları için Genel Müdürlükçe ilgili emniyet biriminde İHA ile operasyon yapılacağını belirterek yaptırılacak Güvenlik Soruşturması için gereken kimlik bilgileri (Nüfus Cüzdanı veya pasaport fotokopisi)
 • İHA’nın, üreticisinin yayımladığı elkitaplarına göre bakımının yapılacağına dair son kullanıcı tarafından düzenlenecek yazılı beyan
 • Hizmet Bedeli DekontuParça İthali

Sivil Hava Aracında Kullanılmaya Mahsus Sivil Hava Aracı Parçaları için İthal İzni Verilmesi
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden sivil hava aracında kullanılmaya mahsus sivil hava aracı parçaları ithal etmek isteyen şahıs/kuruluşlar ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere hava aracı parçası ithal izni başvurusu yapar.

Bu kapsamda başvuru yapacak şahıs/kuruluşların SHT-Tedarik Talimatı doğrultusunda yetkilendirilmeleri gerekir. Tüm sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri, onaylı bakım kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları bu Talimat kapsamında yetkili sayılır ve Genel Müdürlüğe başvuruları uygun kabul edilir.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

 • Hava aracı parçalarının üreticisi, tipi, parça ve seri numarası, vb. bilgileri ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralarını içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı 
 • Parçaların adı, tipi, adedi, vb. bilgileri içeren Fatura aslı ya da onaylı kopyası
 • Fatura içeriğinde yer alan parçaların uygunluk belgeleri (EASA Form 1, FAA Form 8130–3, Certificate of Conformity – CoC, vb.)
 • Hizmet Bedeli Dekontu


 • Onaylı Tedarikçi Kuluşları Taimatı (SHT Tedarik) için tıklayınız.