Kategori İşlemleri

Hava aracı bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içermektedir:

 • Kategori A
 • Kategori B1
 • Kategori B2
 • Kategori B3
 • Kategori C

Kategori A ve B1; uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre aşağıdaki şekilde alt kategorilere ayrılmaktadır:

 • A1 ve B1.1 Türbinli Uçaklar
 • A2 ve B1.2 Pistonlu Uçaklar
 • A3 ve B1.3 Türbinli Helikopterler
 • A4 ve B1.4 Pistonlu Helikopterler

Lisans sahibi mevcut lisansında bulunan kategoriye uygun olarak iş yapabilir. Mevcut lisansına kategori ilave talebi olan kişi şartları sağlıyorsa Genel Müdürlük, kategori veya alt kategoriyi ilave ederek lisansı yeniden tanzim eder.

Hava aracı bakım lisansına Kategori ilavesi müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

 • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
 • Eksiksiz doldurulmuş 19 M Formu mevcut mu?
 • SHY-66 Lisansının Orjinali mevcut mu?
 • SHY-66 lisansından, hangi kategoriden geçiş yapılacaksa o kategoriye ait sınırlamalar kaldırılmış mı?
 • Talep edilen Kategori geçişiyle uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç (başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisinde tamamlanan) evraklarının aslı var mı?
 • Geçmek istediği kategoriye uygun aktif hava aracı bakım deneyimini sağlıyor mu? (SHT-66 Talimat Ekleri Ek-1.A.2-Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri 2 (Kategori İlavesi) kapsamında belgelenmelidir.)
 • Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi mevcut mu?
 • Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı var mı?
 • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA