Tip İlave İşlemleri

Lisans sahibi, bir hava aracı tipinde lisansındaki imtiyazları kullanabilmesi için o hava aracı tipini lisansına işletmesi gerekir.

Hava aracı tiplerinin lisansa işlenmesi için, B1, B2 veya C kategorilerinde ilgili hava aracı tip eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmalıdır. Akademik yolla Kategori C lisansı almış bir lisans sahibi, ilk tip işlemesi için lisans almada tercih ettiği kategoriye uygun B1 veya B2 tip eğitiminin teorik kısmını başarıyla tamamlamış olmalıdır. Buna ilave olarak her bir kategori veya alt kategorideki ilk hava aracı tipinin lisansa işlenmesi için, İşbaşı Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.

Hava aracı tipinin lisansa işlenmesinde “Hava Aracı Bakım Lisansına İlişkin Hava Aracı Tipleri Listesi” kullanılır.

Hava aracı bakım lisansına tip ilavesi müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

 • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
 • SHY-66 Lisansının Orijinali mevcut mu?
 • Eksiksiz doldurulmuş 19 T Formu mevcut mu?
 • Alınan eğitim sertifikaları tarihleri, başvuru tarihinden önceki 36 aylık süre içinde kalıyor mu?
 • Onaylı SHY/Part 147 Eğitim kuruluşundan alınmış teorik ve pratik eğitim sertifikası(aslı ve fotokopi) mevcut mu?
 • İlk tip ilavesi ise; onaylı MOE 3.15 prosedürüne uygun OJT kayıt defteri ve varsa OJT (işbaşı eğitimi) sertifikası (aslı ve fotokopi) mevcut mu?
 • Talep edilen ilk tip için; SHY/PART-145 kuruluşunda yapılan OJT eğitimine ait (ilgili kategoride ilk kurs için SHT- 66 talimatı Ek-1.A.4 OJT Kayıt Defteri (İlk Tip) ‘nde belirtilen işlemlerin her bir bölüm (chapter) için en az % 25’i ve kayıt defterinde bulunan (ilave işlemler dahil) toplam işlemlerin en az % 50’si yapılmış olmalıdır.) OJT kayıt defterinin aslı mevcut mu?
 • İşbaşı Eğitimi (OJT) esnasında belirli aralıklarla yapılan (en az 3) değerlendirmelere ait İşbaşı Eğitimi Değerlendirme Tablosu mevcut mu?
 • OJT (işbaşı Eğitimi) için yetkilendirilmiş supervisor ve assessor listesi mevcut mu?
 • Başvuru sahibinin bakım kayıt defterinde (logbook) beraber çalışmış olduğu onaylayıcı veya destek personellerin yetki belgelerinin kalite birimi tarafından onaylanmış fotokopisi mevcut mu?
 • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Esat DEMİRCİ