Dönüşüm İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından SHDT- 35 lisanslarının SHY-66 lisansına dönüşümü için SHDT-35 lisansı imtiyazları ile SHY-66 lisansı imtiyazlarının ayrıntılı karşılaştırılmasını, hangi lisans kategorisine dönüştürüleceğini, hangi sınırlamaların ilave edileceğini belirten bir dönüşüm raporu hazırlanarak dönüşüm işlemi yapılır.
 
SHDT- 35 lisanslarının SHY-66 lisansına dönüşümü müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • SHDT- 35 Lisansının Orijinali mevcut mu?
  • Tip eğitimi sertifika kopyaları mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş 19 D Formu mevcut mu?
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi mevcut mu?
  • Hizmet Tarifesi kapsamında yatırdığı ücreti gösteren dekont mevcut mu?

 

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA