Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli

Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP)

Günümüzde hava araçlarının uçuşunun bütün evrelerinde emniyetli bir şekilde sağlanmasını teminen haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemleri dünyanın her yerinde uygulamaya konulmakta ve kullanılmaktadır.

Bu sistemlerin operasyonel olarak faaliyetlerini sürdürmesi konusunda sorumlu olarak sistemlerin bakımı, kontrolü, kalibrasyonu ve tesisatıyla ilgilenen personel Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) olarak adlandırılmaktadır. ATSEP kavramı Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından benimsenmiş bir terminoloji olup, hava trafik hizmetlerinin emniyeti için kullanılan havacılık elektroniği alanında görev yapan mühendis ve teknik personeli ifade etmektedir.

ATSEP'lerin en bilinen görevleri; hem hava seyrüsefer hizmetlerinde Hava Trafik Kontrolörü tarafından kullanılan sistemlerin (Radar ve Haberleşme Sistemleri gibi), hem de uçağı kullanan Pilot'a doğrudan Seyrüsefer Hizmeti veren sistemlerin (VOR, DME, NDB, ILS vb…) 24 saat hizmet vermesini sağlamaktır.

Dünyada hava trafik hacminde yaşanan düzenli artış doğrultusunda emniyete yönelik tedbirlerde de bir artış yaşanmıştır. Bu çerçevede, hava trafik kontrolörleri, pilotlar ve hava aracı bakım personeli ile birlikte emniyet zinciri içerisinde yer alan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personelinin (ATSEP) yeterliliğine ilişkin çalışmalar ülkemizde de başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalarda, Eurocontrol tarafından yayımlanmış olan ESARR 5 (ATM Hizmet Personeli) dokümanı esas alınmış olup, 31 Ocak 2007 tarihinde yayımlanmış olan Yönetmelik ile ilk defa ATSEP kavramı için eğitim, sağlık ve lisanslandırma ölçütleri uygulanmaya başlanmıştır.

Hâlihazırda, ülkemizde hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin planlanması, işletilmesi ve bakımını sağlamakla birlikte sahip olunması gereken şartların belirlenmesi, sertifika, lisans ve derecelerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.11.2013 tarihli “Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)” geçerli olup, ülkemiz Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Elektronik Birimlerinde görev yapan tüm personel bu Yönetmeliğe tabidir.

Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgelendiren ve temel eğitim programına alınan personele, ilgili eğitim kuruluşu veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının başvurusu üzerine ilk olarak asistan ATSEP ve sonrasında Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olunması durumunda ATSEP lisansı verilmektedir.

Hâlihazırda ATSEP temel ve yeterlilik eğitimleri DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Diğer hizmet sağlayıcıların ve Üniversitelerin de SHY-ATSEP yönetmeliği kapsamında eğitim vermeleri imkânı bulunmaktadır.

 

Haberleşme ve Hava Trafik sistemleri Müdürlüğü

Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili   
Tel  
Faks  

ATSEP Sınav Tarihleri


Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Haberleşme ve Hava Trafik Sistemleri Müdürlüğü

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570
Maltepe / Ankara
Tel: 0 312 203 60 22

Lisans İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından, ATSEP lisansı verilmeden önce başvuru sahibinden aşağıdaki şartlar aranır;

  • ATSEP Lisans Sınavında başarılı olması,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu olmadığını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 
  • Geçerli bir Asistan ATSEP Sertifikasına sahip olmak, 
  • İşbaşı eğitimi ve yapılacak yeterlik değerlendirmelerini başarı ile tamamlamış olmak, 
  • SHY ATSEP Yönetmeliğinin 21inci maddede belirtilen İngilizce dil şartlarından birini karşılamak. 

Lisans almak isteyen Asistan ATSEP yapılan ilk sınavda başarısız olması halinde, başvuruda bulunmasına bağlı olarak bir sonraki lisans sınavı en geç bir yıl içerisinde yapılır. Üst üste girdiği üç sınavdan başarısız olan Asistan ATSEP, CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş veya ilgili eğitim kuruluşu tarafından tekrar yeterlik eğitim programına alınır.

İlgili alanda almış olduğu yeterlik eğitim programı neticesinde yeni derece alma talebiyle kabul edildiği alana ait sınavda başarısız olan ATSEP lisanslı personelin tekrar sınava girme talebi bulunması halinde, bir sonraki sınavı en geç bir yıl içerisinde yapılır. Üst üste girdiği üç sınavdan başarısız olan ve aynı derece alanında talebini yenileyen personel, CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş veya yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu tarafından tekrar yeterlik eğitim programına alınır.
Derece alacağı alan veya alanlarda yapacağı iki yüz ellişer saat süreli işbaşı eğitimini tamamlayan Asistan ATSEP, ATSEP Lisans Sınavı sonunda kazandığı ilk derece ya da dereceleri ATSEP lisansı ile birlikte alır.

Genel Müdürlük tarafından verilecek ATSEP lisansı kişinin kendisi, ilgili eğitim kuruluşu veya CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı tarafından yapılacak başvuru sonucunda düzenlenir.
Haberleşme cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı haberleşme sistemleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede 250 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

Seyrüsefer cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı seyrüsefer sistemleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede 250 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

Gözetim cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı yer ve uydu tabanlı gözetim sistemleri ile radar bilgi işlem sistemleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede 250 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV TALİMATI(SHT-ATSEP)