Onaylı Yönetici Personel

Sivil havacılığın küresel özellik taşıması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmelerinin; kalite sisteminden emniyet yönetimine, uçuş ve yer işletmeden eğitim ve güvenliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda havacılık sektöründe nitelikli, iyi eğitilmiş ve yeterli tecrübeye sahip meslek profesyonellerinin istihdamı büyük önem taşımakta ve diğer sektörlerden farklı olarak sivil havcılık otoritelerinin onayına bağlı bir süreç izlenmektedir.
 
Uluslararası mevzuatlara göre düzenlenen ulusal mevzuatımızda, bu alanlarda görev yapacak yöneticilerden istenen nitelikler ve gerekli şartlar belirlenmiştir. Havacılık sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin yönetici personel onayları Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
İşletmeler tarafından, sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere; Uçuş işletme, Yer işletme, Bakım, Uçuş eğitim, Güvenlik konularından sorumlu yöneticiler ile tüm organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek kapasitede kalite ve emniyet sistemi yöneticisi görevlendirilmesi gerekmektedir.

Genel Müdür (Sorumlu Müdür)

Sivil havacılık işletmeleri; Genel Müdürlüğümüz tarafından yeterli görülecek bir organizasyon yapısı ile kalite sistemi ve emniyet yönetim sistemi kurmak ve faaliyetleri süresince aktif olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. Genel Müdür, bu sistemin başında yer alan, tüm operasyonların ve bakım aktivitelerinin, mevzuatlarda belirlenmiş tüm standartların sağlanmasından sorumlu olan kişidir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Kalite Sisteminden Sorumlu Yönetici

Hava yolu işletmelerinde kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere, sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine, hava taksi işletmelerinde ise kalite konusunda en az iki yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Emniyet Yönetim Siteminden Sorumlu Yönetici

Hava yolu işletmelerinde görev alacak olanların sivil havacılık sektöründe ya da emniyet yönetim sistemi konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Hava taksi işletmelerinde ise aynı alanlarda en az iki yıl çalışma tecrübesi olanlar arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici

Hava yolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için; alanında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma tecrübesinin yanısıra işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli pilotluk lisansına sahip olması istenmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici

Havacılığın kara boyutu olarak tabir edilen yer hizmetleri alanında görev alacaklar için havayollarında en az beş, hava taksi işletmelerinde ise en az üç yıl deneyime sahip kişiler arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Uçuş Eğitimden Sorumlu Yönetici

Uçuş Eğitimden Sorumlu yöneticisi, havayolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için alanlarında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait pilotu lisansına sahip olmanın yanısıra kendi alanlarıyla ilgili TRI öğretmenliği ile FI ve TRI tecrübesi olanlar arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Güvenlikten Sorumlu Yönetici

Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen İşletmesi veya hava meydanlarında özel güvenlik hizmeti veren kuruluş, doğrudan işletmenin yönetimine (Yönetim kurulu başkanı veya Genel Müdür) bağlı bir Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici (GSYY) atayarak, bu yönetici liderliğinde bir güvenlik yapılanması oluşturur. GSYY işletmenin organizasyon yapısında yer alır.

Havacılık işletmelerinin faaliyette bulundukları sürece güvenlikten sorumlu yetkili yönetici bulundurmaları gerekmektedir. Bu yönetici, yapacağı uygulamalardan işletme yönetimine ve yetkili otoriteye karşı sorumludur. Ayrıca, bu yöneticiler yönetim kurulu başkanına/genel müdüre bağlı olarak görevlendirilir ve şirket toplantılarında bulunulurlar.
Güvenlikten Sorumlu Yönetici Personelin onaylanmasında aranacak şartlar ve istenen belgeler şunlardır:

  • Doldurulmuş ve imzalanmış Form-4 
  • Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatında (SHT-17.2) belirtilen eğitimleri aldığını gösterir belgeler. 
  • İş Sözleşmesi 
  • Sivil havacılık sektöründe havacılık güvenliği alanında 3 yıllık tecrübe sahibi olması (TSK ve EGM personeli havacılık güvenliği konusunda Ek-1’de belirtilen eğitimleri almış olmaları durumunda bu şart aranmaz) 
  • İletişim bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş 
  • Nüfus cüzdanı örneği 
  • Tüm Havaalanları Giriş Kartı Yönetmeliğinin (SHT-17.1) 14’üncü maddesindeki şartları taşımak. 
  • SHGM Hizmet Tarifesine göre yatırılmış ücret dekontu

  • Form 4 Başvuru Belgesi için tıklayınız.
  • Güvenlikten Sorumlu Yönetici Personel Kontrol Listesi için tıklayınız.
Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı  
Yetkili Yeşim KORHAN
Telefon  (312) 203 60 35
Fax (312) 212 46 84

Teknikten Sorumlu Yönetici

Bakımdan sorumlu yönetici personelin tecrübe ve nitelikleri 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) ile düzenlenmiştir.

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Yetkili İbrahim Halil Boz
Telefon  (312) 203 60 95
Fax (312) 212 46 84