Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans ve Yetkilerinin Çevrilmesi Talimatı yayımlanmıştır

23 Şubat 2021
Yabancı ülkelerce Şikago Sözleşmesi Ek-1 gerekliliklerini yerine getirecek şekilde tanzim edilmiş pilot lisanslarının ve yetkilerinin ulusal lisans ve yetkilere çevrilmesinde izlenecek usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans ve Yetkilerinin Çevrilmesi Talimatı (SHT-1LC)” 09.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu Talimat 31.08.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca “JAA Üyesi Olmayan Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi Talimatı (SHT-1H)” 31.08.2021 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.
 

Kamuoyuna duyurulur.