Öğrenci Pilot Lisans (SPL) İşlemleri

Öğrenci pilot lisansı, pilot adaylarının lisans almaya esas teşkil edecek eğitimleri alabilmeleri için eğitime başlamadan önce tanzim edilir ve ön talep formu niteliği taşır. Öğrenci pilot lisansı ile sadece uçuş eğitimi amacıyla ve eğitim programına uygun olarak uçuşlar yapılabilir. Başvuru, ilgili kurs müdürlüğü tarafından gerekli belge ve bilgileri kapsayan talep formları ile Genel Müdürlüğümüze yapılır. Bu belge, bilgi ve formlar üzerinde değerlendirmeler yapılır ve durumu uygun olanların Öğrenci Pilot Lisansı düzenlenir.

Öğrenci pilot lisansı müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır

  • İlk yalnız uçuşundan önce 16 yaşını tamamlamış olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 1inci veya 2nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel bir kısıtlama olmadığını göstermek
  • Adayların Adli Sicil kaydı belgesini sunmak